nieuws

Douwes bouwt ‘Stater’ voor pensioenen

Archief

Rik Douwes (44), voormalig directeur van de hypothecaire dienstverlener Stater, zet nu eenzelfde dienstverlener op voor pensioenen onder de vlag van het IT-adviesbedrijf Accenture. “Het basissysteem staat al in Almere, Accenture Insurance Services. Daar wordt een pensioenpoot aan toegevoegd. Nu de klanten nog.”

Douwes vertrok juli vorig jaar bij Stater vanwege een verschil van inzicht over het beleid en de visie van eigenaar ABN Amro. “Op dat moment liep ik al met plannen rond om hetzelfde Stater-kunstje, namelijk een shared-servicecenter maar dan voor pensioenen, verzekeringen en andere financiële producten, te doen. Van ABN Amro kreeg ik daar geen groen licht voor. De bank wilde op hypotheken gericht blijven. Het is ook lastig, omdat andere partijen niet snel in zee zullen gaan met een concurrent”, vertelt Douwes. De keus viel uiteindelijk op pensioenen, omdat daar erg veel staat te veranderen en de concurrentie nog niet zo groot is.
Hij probeerde vervolgens een half jaar lang op eigen kracht een Stater voor de pensioenmarkt op te zetten. “Alle partijen vonden het een goed plan, maar het werd de bekende kip-ei-situatie. Partijen gaven daarbij ook aan niet met een eenling in zee te willen gaan. Het lukte niet snel genoeg op eigen kracht en uiteindelijk na gesprekken met diverse partijen ben ik met Accenture tot een overeenkomst gekomen.”
Februari van dit jaar is Douwes partner van Accenture geworden. “Uiteindelijk is het een logische keuze; ik heb vroeger immers gewerkt voor Arthur Andersen. Daarnaast is het wereldwijd een grote organisatie met meer dan 90.000 werknemers en is het zogeheten shared Business Proces Outsourcing (sBPO), het voor meerdere partijen tegelijk administreren en beheren van bedrijfsprocessen, een speerpunt van de organisatie.”
Pensioenen
Om zijn ideeën aan de man te brengen, schreef Douwes een businessplan waarin hij de pensioenmarkt in kaart bracht. “Driekwart van de markt bestaat uit bedrijfstakpensioenfondsen, grofweg de rest zijn ondernemingspensioenfondsen. Het aandeel van de bedrijfstakpensioenfondsen is opgebouwd uit circa negentig fondsen die daarmee 85% van de deelnemers in huis hebben en vele verschillenden administratieve systemen op de rit houden. De ondernemingspensioenfondsen bestaan uit achthonderd fondsen die daarmee slechts 14% van de deelnemers in handen hebben. Deze pensioenfondsen hebben samen circa 140 zelf ontwikkelde administratieve systemen. Daarnaast zijn er op pensioengebied wel veertig verzekeringsmaatschappijen actief die daar vaak eigen software voor gebruiken.”
Volgens Douwes blijkt uit een recente studie dat vijftig procent van de ondernemingspensioenfondsen over vijf jaar niet meer zelfstandig zullen bestaan. “Zij denken op termijn de pensioenuitvoering niet meer zelf te verzorgen als reactie op het steeds complexer worden van de pensioenuitvoering door onder andere de nieuwe regelgeving na 2005. Daarnaast zal door de terugtrekkende overheid en de onbetaalbaarheid van de huidige regelingen met gegarandeerde pensioenuitkeringen een verschuiving plaatsvinden van collectieve naar individuele regelingen. Werkgevers moeten bezuinigen en men gaat daarom van eindloon naar middelloon en naar een systeem van beschikbare premieregeling, waarbij de lasten voor de werkgever voorspelbaar zijn. Hierdoor worden de verzekeraars de lachende derde voor het afsluiten van aanvullende individuele regelingen.”
“Uit diezelfde studie blijkt dat de serviceverlening van de ondernemingspensioenfondsen op dit moment het hoogst gewaardeerd wordt. Gaan deze pensioenfondsen de overstap maken naar bedrijfstakpensioenfondsen of verzekeraars dan zullen die aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. De service moet omhoog. Er zal meer flexibiliteit geëist worden en de kosten moeten omlaag. Dat is waar wij in beeld komen met Business Process Outsourcing (BPO).”
Markt
Volgens Douwes is er absoluut een markt voor om een fabriek neer te zetten die alleen de operationele processen voor een pensioenproduct uitvoert. “Traditioneel doet een pensioenfonds, naast het onderhouden van de relatie naar werkgevers en deelnemers, drie dingen, namelijk: vermogensbeheer, risicomanagement en de uitvoering. Deze drie zaken worden nu uit elkaar getrokken. Het vermogensbeheer gaat veelal naar de banken. Het risicomanagement wordt door de verzekeraars gedaan, maar wie de uitvoering het beste kan doen, is onbekend. Hier spelen wij op in. Met BPO verbeter je de service en de efficiency en verlaag je de kosten, maar ondanks deze tastbare voordelen is het moeilijk om te verkopen.”
“De klant ervaart het vaak als duurder, omdat hij geen goed referentiekader heeft. Hij heeft meestal geen inzicht in de werkelijke kosten. Verder heeft men het gevoel dat de andere partij niet dié kwaliteit kan leveren. Je zorgt immers zelf toch altijd beter voor je klant? Ook leeft het gevoel dat men de controle over de uitvoering verliest. Dat is ook zo, maar dat hoeft niet slechter te zijn. Een niet onbelangrijk punt is de onrust die uitbesteden onder het personeel teweegbrengt.”
Volgens Douwes heeft Accenture een goede propositie. “Wij bieden de dienst aan voor een vast bedrag, dat minimaal 40% onder de huidige gemiddelde prijs ligt. Daarnaast vergroten we de service , versnellen we de zogeheten time-to-market en maken wij de operationele kosten variabel. Accenture heeft al ruime ervaring met pensioenuitbesteding. In Italië zijn we marktleider met meer dan 600.000 deelnemers, ook in Frankrijk zijn we een belangrijke speler. Daar komt nu Nederland bij.”
Dicteren
Er zijn meerdere vormen van uitbesteden mogelijk. “Bij interne uitbesteding worden alle functies op één plek neergezet. Dit wordt meestal een shared-servicecenter genoemd. Als je deze taken vervolgens overdraagt aan een derde, dan heb je single client BPO. Dit betekent dat één partij de administratie gaat doen, bijvoorbeeld 20% goedkoper. Met scherper management en strakke service-levels, maar het levert geen schaalvoordelen op. En dan heb je nog shared BPO. Dat is waar wij heen willen. Dat betekent dat je als een Accenture naar de klant toegaat, aanbiedt de uitvoering 40% goedkoper te doen met een optimale werkwijze. Je doet het alleen niet voor die ene klant, maar voor meerdere partijen tegelijk. Dat betekent overigens wel dat je de werkwijze dicteert. Men bespaart niet alleen op de kosten, maar verbetert tegelijk zijn marktpositie en het onderscheidende zit ‘m in meer marktgroei door shared BPO. De klant kan zich richten op andere zaken.”
Eén jaar
Douwes heeft van Accenture een jaar de tijd gekregen om de ‘Stater’ voor de pensioenen op te zetten. Sinds februari van dit jaar is hij aan de slag. Het systeem staat, nu de klanten nog. “Ik ben met ontzettend veel partijen in gesprek. Het kan gewoon niet mislukken. Ik heb hiervoor de vrije hand gekregen. Ik kan eventueel een joint-venture sluiten als dat nodig is. Accenture heeft voor dit soort projecten zelfs een vakbondsman aangetrokken, omdat bij uitbesteden meestal mensen worden overgenomen van de outsourcende partij en de arbeidsvoorwaarden wijzigen. Het is dan noodzakelijk alle belangen goed af te wegen.”
Volgens Douwes zijn er echter ook kapers op de kust. “Ons voordeel is dat wij een onafhankelijke partij zijn, wij hebben de kennis in huis, zijn financieel daadkrachtig, BPO is speerpunt binnen Accenture en de Nederlandse markt is er klaar voor. Maar ook partijen zoals Aegon en Interpolis hebben pensioenfondsen overgenomen en zijn dus een concurrent. Ook MN Services en SFB, vanuit de traditionele bedrijfstakpensioenfondsen, bieden hun concurrerende diensten aan.”
Rik Douwes: Het systeem staat, nu de klanten nog”.

Reageer op dit artikel