nieuws

‘Doorstart’ van producten- verzekering Cassidy Davis

Archief

Om bedrijven financiële bescherming te bieden tegen ‘productellende’ heeft Cassidy Davis Europe haar Total Recall-polis deze maand via een seminar onder de aandacht van het intermediair gebracht. Total Recall werd in april 1997 zonder tamtam op de Nederlandse markt gezet en is in het afgelopen jaar verder ontwikkeld.

Total Recall is primair gericht op producenten en andere leveranciers van producten waarbij negatieve publiciteit desastreuze effecten kan hebben op de afzet. Het kan daarbij gaan om de gevolgen van productiefouten (zoals verkeerde afstellingen in mengmachines) of bijvoorbeeld moedwillige vergiftiging door wraakzuchtigen alsmede afpersing. Het is vooral de voedings- en drankenindustrie die kwetsbaar is voor deze risico’s.
Als productbederf publiekelijk bekend wordt, heeft dit altijd negatieve gevolgen voor het consumentenvertrouwen en kan langdurige schade aan de reputatie van het product en/of bedrijf worden toegebracht. Zelfs alleen de dreiging met vergiftiging kan een groot negatief effect op de consumenten hebben, aldus Cassidy Davis, een dochteronderneming van The St.Paul.
Omzetverzekering
Het kenmerk van de ‘Total Recall’-verzekering is dat zij voorziet in de verzekering van de bruto-omzet als gevolg van een incident, verminderd met eventuele kostenbesparingen.
Voorheen was het alleen mogelijk om de nettowinst voor belastingen te verzekeren (gewoonlijk 2-10% van de omzet), aldus Cassidy Davis. “Na een incident zullen de uitgaven die nodig zijn om de schade tot een minimum te beperken, sterk oplopen, terwijl de inkomsten daarentegen aanzienlijk dalen.” Daarom kunnen bij de Total Recall-polis ook de vaste kosten (gewoonlijk 40-80% van de omzet) worden verzekerd alsmede de extra kosten die voortkomen uit kwaadwillende of onvoorziene contaminatie (=besmetting, vergiftiging) en de vaak daarop volgende productafpersing. De dekking omvat:
– verlies van brutowinst, verminderd met eventuele kostenbesparingen;- de kosten van het terughalen van producten bij de klanten en de detailhandel, inclusief transport, communicatie, extra personeel of overwerk en de extra telefoonlijnen;- de kosten voor rehabilitatie van het merkartikel;- opslag- en vernietigingskosten;- de kosten van het vervangen van de teruggehaalde producten;- de reclamekosten die nodig zijn om de omzet en de reputatie te herstellen. De polis voorziet in dienstverlening door de Control Risks Group, die uitgebreide en wereldwijde ervaring heeft op het gebied van crisismanagement en het inspelen op productafpersing en contaminatie, onder meer op het terrein van public relations.Uitsluitingen
Enkele uitsluitingen betreffen schade die het gevolg is van:
– ‘productellende’ bij een concurrent van verzekerde;- een verbod door de regering of vertrouwensverlies door het publiek van of in enig materiaal of substantie die in een product of producten van de verzekerde wordt gebruikt;- (…)’verandering van de datum naar het jaar 2000 dan wel enige andere datumverandering, inclusief schrikkeljaarberekeningen door een computer’ (…).Aanvraag-informatie
Welke gegevens zijn voor het sluiten van de verzekering zoal nodig?. Dit zijn: jaarlijkse omzet, aard van de bedrijfsactiviteiten, gedetailleerde lijst van merkartikelen, gegevens over kwaliteitscontrole en administratieve procedures, eerder geleden schades, eventuele vroegere arbeidsonrust of -conflicten, distributiemethoden, crisismanagement-procedures.
Als risicodragers van de Total Recall-polis treden twee Lloyd’s syndicaten op, te weten Cassidy Davis en Hiscox.
Premie-indicatie
Als voorbeeld voor het premieniveau wordt uitgegaan van een producent van softdrinks. Die verwerft zich een dekking van f 15 mln per verzekerde gebeurtenis voor kwaadwillige productcontaminatie en contaminatie door productiefouten alsmede f 300.000 in geval van productafpersing.
Bij een eigen risico van f 1 mln bedraagt de jaarpremie f 115.000 en bij een eigen risico van f 3 mln is dat f 94.500.
Niet alleen dranken en voedsel zijn kwetsbaar voor afpersing maar ook fruit, waaronder vooral bekende sinaasappelmerken.

Reageer op dit artikel