nieuws

Doorlopende reispolis Aegon dekt ook annuleringskosten

Archief

Aegon-verzekerden met een doorlopende reisverzekering kunnen sinds begin deze maand ook annuleringskosten meeverzekeren op hun polis.

Vergoed wordt de reis- of huursom als de overeenkomst wordt geannuleerd of voortijdig wordt afgebroken als gevolg van onvoorziene, bijzondere omstandigheden tijdens de verzekeringsduur.
Bij vertraging van vervoerstechnische aard wordt een vergoeding verleend voor niet-genoten vakantiedagen, onder aftrek van restituties door derden.
De maximumdekking bedraagt f 2.500 per jaar en per (mee)verzekerde persoon.

Reageer op dit artikel