nieuws

Doorlopende provisie wint bij NVA-kantoren terrein

Archief

De provisie-inkomsten uit levensverzekeringen zijn bij NVA-kantoren vorig jaar gemiddeld met 13% gedaald tot iets meer dan een kwart miljoen euro. Daarvan was 35,5% doorlopende provisie.

Vergeleken met 2002 betekent dat volgens de NVA “een aanzienlijke verschuiving richting doorlopende provisie”. Toen namelijk bestond de levenomzet voor 28% uit doorlopende provisie en voor 72% uit afsluitprovisie.
Het bedrijfsvergelijkende onderzoek, onder 82 van de circa 650 leden (ruim 1.000 vestigingen), wijst verder uit dat het bedrijfsresultaat van de NVA-kantoren vorig jaar marginaal is gestegen tot gemiddeld e 300.317. Het rendement (als percentage van de omzet) daalde daarmee tot 17,7% (18,5%). De omzet kwam gemiddeld namelijk 4,5% hoger uit op ruim e 1,7 mln.
Daarvan werd ruim e 1,3 mln behaald uit schadepolissen (+7,4%). Binnen die sector zijn de branches Motorrijtuigen en Brand de belangrijkste branches; zij laten de sterkste groeicijfers zien van respectievelijk 9,4% en 13,3%. De gedaalde levenomzet is verder gecompenseerd door een bijna 40% hogere hypotheekomzet van bijna e 138.000.
De kantoren in het onderzoek, die gemiddeld 42 jaar bestaan, werken voor de helft vooral in de particuliere markt. Een derde combineert een particuliere portefeuille met een vrijwel evengrote zakelijke portefeuille, terwijl eenzesde zich vooral op zakelijke klanten richt. De werkgelegenheid bij de NVA-kantoren nam met 2,8% toe; gemiddeld werken er 18,2 personen op een NVA-kantoor.

Reageer op dit artikel