nieuws

Doorlopend koopsomcontract van Beijer en Van Nierop

Archief

Inspelen op de mogelijke afschaffing van de aftrek van lijfrentepremies (eerste tranche). Dat doen Beijer Adviesgroep en Aegon-dochter Van Nierop met het Keuze Koopsom Kontrakt.

Kern van de overeenkomst is dat de polishouder zich tot het 65e jaar bindt aan het doen van een jaarlijkse koopsomstorting. De stortingen kunnen beëindigd worden op het moment dat de voorgenomen afschaffing van de eerste tranche van de lijfrentepremie-aftrek, daadwerkelijk een feit is.
“We richten ons op mensen die gebruik willen maken van de maximale aftrek van de eerste lijfrentetranche”, aldus Beijer-directeur Frans Pasman. Voor 1998 is dat f 5.950. Er mag echter wel rekening gehouden worden met eventuele aftrek van reeds lopende lijfrentepolissen. Ook kan, binnen de fiscale kaders, in een jaar een lagere storting gedaan worden.
De gelden kunnen, na aftrek van 7,5% afsluitkosten, worden belegd in veertig verschillende beleggingsvormen: van vastrentende waarden tot rechtstreekse aandelen. Jaarlijks wordt 1% beheerskosten in rekening gebracht.
Bij overlijden voor het 65e levensjaar wordt 90% van de waarde van de betaalde koopsommen uitgekeerd. Vrijstelling van koopsombetaling bij arbeidsongeschiktheid is niet mogelijk. De som van alle uitkeringen moet worden omgezet in een lijfrente, bij voorkeur bij 65 jaar maar dat kan ook eerder.
Het Keuze Koopsom Kontrakt is een exclusieve co-productie van Beijer Adviesgroep uit Heemstede en Aegon’s volmachtbedrijf Van Nierop.

Reageer op dit artikel