nieuws

Doorhaling Quinta niet terecht

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vorig jaar ten onrechte de inschrijving van Quinta Financiële Planning in het register voor cliëntenremisiers doorgehaald. Dat heeft de rechtbank Rotterdam in een beroepszaak geoordeeld.

De doorhaling van het Zwolse bemiddelingsbedrijf was een gevolg van het aanbrengen van klanten door Quinta bij New World Products (NWP), een bedrijf dat effecten in Costa Ricaanse citrusplantages verkocht. Bijna zeventig mensen legden zo voor in totaal _ 3,9 mln in. NWP ging later failliet, zodat dit geld als verloren kan worden beschouwd.
Door te bemiddelen voor NWP was Quinta buiten zijn vrijstelling in het kader van de Wet Toezicht Effectenverkeer getreden, wat voor de toezichthouder voldoende was de inschrijving door te halen. Immers, de betrouwbaarheid van de Quinta-bestuurders Michel Schollen en Raymond Jansen stond niet (meer) buiten twijfel, vond de AFM.
Schollen en Jansen betwistten dat standpunt, omdat de NWP-bemiddeling volgens hen het werk was geweest van de allang vertrokken directeur Kooistra. In eerste instantie honoreerde de Rotterdamse rechtbank hun beroep niet. Na een voor Quinta positieve uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, heeft diezelfde rechtbank zijn eerste oordeel nu herzien. De AFM heeft onvoldoende duidelijk kunnen maken dat het onbetrouwbaarheidsoordeel ook geldt voor Schollen en Jansen en dus is doorhaling van de naam Quinta een te grove maatregel geweest.
Grote schade
Quinta overweegt nog een schadeclaim in te dienen bij de AFM, al hoopt Schollen in de toekomst op een betere verstandhouding met de toezichthouder. “Maar het is overduidelijk dat wij grote schade hebben geleden door deze onterecht genomen maatregel.” Alleen al het opzeggen van de overeenkomst door SNS Bank (voor hypotheken) zou tot een omzetverlies van _ 750.000 hebben geleid, betoogt Quinta. De vermogenspositie wordt door de eigen advocaat als zwak getypeerd.
Het Zwolse bedrijf heeft zijn personeelsbestand zien slinken van ruim honderd (begin 2005) naar veertig. Quinta realiseerde vorig jaar nog een omzet van circa _ 2 mln. Quinta heeft op vijf deelgebieden een WFD-vergunning aangevraagd. De AFM heeft die nog niet verleend.

Reageer op dit artikel