nieuws

Doorbraak

Archief

De watersnoodramp heeft de discussie rond het creëren van een risicofonds voor schade door natuurrampen weer flink doen opwaaien. Vooral het bedrijfsleven vindt het na de overstromingen van vorige week eindelijk eens tijd worden voor een goede regeling. Het Kabinet heeft besloten dat bedrijven geen vergoeding krijgen voor het geleden omzetverlies als gevolg van de ramp. De goedkope leningen en noodfondsen voor ondernemers die failliet dreigen te gaan, zijn volgens het VNO slechts pleisters op de wonden van de getroffen bedrijven. VNO-voorzitter Rinnooy Kan wil als het moet zelfs zo ver gaan de overheid voor de rechter te slepen, omdat zij zich schuldig zou hebben gemaakt aan grove nalatigheid bij het onderhoud van de dijken.

Deze vrijdag zitten de betrokken partijen weer rond de onderhandelingstafel. De ‘inzet’ van een paar maanden geleden is nog steeds het zelfde: een vrijwillige verzekering naar het pool model, of een verplichte verzekering volgens het Franse model.
Een oplossing op basis van een vrijwillige bijdrage kan met de overstromingen fris in het geheugen in het begin een oplossing zijn. Maar zodra er langere tijd geen ‘ramp’ is gebeurd, neemt die bereidheid af. En je kunt ook niet elke keer Henny’s en Linda’s van stal halen om in een landelijke uitzending een paar miljoen bij elkaar te laten huilen voor de watersnoodslachtoffers.
Het Verbond van Verzekeraars zegt bij monde van een woordvoerster in te zetten op de Franse variant omdat ook volgens de verzekeraars het niet voor de hand ligt, dat op basis van vrijwilligheid voldoende geld bij elkaar zal worden gebracht.
Bij de Franse aanpak wordt bij inboedel en opstal een verplichte premietoeslag van 9 procent geheven als solidariteitsheffing voor natuurrampen. Na de omvangrijke overstromingen in het westen van Frankrijk worden echter ook daar vraagtekens gezet bij de verzekerbaarheid van dit soort ‘risico’s’.
De druk bij het Kabinet om tot een oplossing te komen is nu groter dan twee jaar gelden. Minister Zalm heeft reeds gezegd nu toch eindelijk eens tot een oplossing te willen komen. Makkelijk zal het niet worden.
Misschien wordt het een typisch staaltje van Nederlandse politieke besluitvorming: pas wanneer het water – in dit geval letterlijk – tot aan de lippen staat, wordt een beslissing geforceerd. Helaas moet een doorbraak van de dijken, tot een doorbraak in de besluitvorming leiden. Monique van Geenen

Reageer op dit artikel