nieuws

Door koud zeewater slinken de vingers…

Archief

Een vrouw is met vakantie in Italië en gaat een paar uur zwemmen in de zee. Na terugkeer op het strand mist zij haar geelgouden ring met 26 briljanten, die vier maanden eerder was getaxeerd op f 6.275.

De verzekeraar bij wie zij een ‘Select Sieradenverzekering’ had gesloten wees de schadeclaim af wegens “het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid om schade te voorkomen” (art. 4b). Zij had immers zelf verklaard de ring in zee te hebben verloren.
Dit argument is niet steekhoudend, zo stelt de vrouw in een klachtbrief aan de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf. Zij heeft “niet willen verklaren dat zij de ring in zee heeft verloren bij het zwemmen, maar slechts dat zij na het zwemmen in zee de verdwijning van haar ring bemerkte”.
Tegenover de door de verzekeraar ingeschakelde expert heeft zij dit nader toegelicht. “Desondanks gaat verzekeraar ervan uit, dat mijn oorspronkelijke verklaring omtrent de toedracht voor slechts één interpretatie vatbaar is en wenst hij mij aan deze verklaring te houden, terwijl hij geen reden heeft om aan mijn tegenover de expert afgelegde verklaring te twijfelen.”
Aangifteformulier
In zijn reactie bij de Raad van Toezicht stelt verzekeraar dat klaagster op het schade-aangifteformulier als toedrachtsomschrijving heeft vermeld: “Bij het zwemmen in zee verloren”. Tegenover de expert heeft zij verklaard, dat ze van ongeveer 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur heeft gezwommen en dat zij omstreeks 16.00 uur ontdekte dat de ring, die zij altijd om haar vinger droeg, was verdwenen.
“Gelet op de waarde van het sieraad in samenhang met het gegeven dat algemeen bekend is, dat het zich (langdurig) ophouden in zee een verhoogd risico oplevert ten aanzien van het dragen van ringen – door het koudere zeewater slinken de vingers – kan niet worden gesteld dat klaagster de van haar vereiste normale zorgvuldigheid heeft betracht. Dit geldt te meer nu klaagster de mogelijkheid had de ring in een (hotel)kluisje op te bergen.
De Raad van Toezicht deelt de opstelling van de verzekeraar en verklaart de klacht ongegrond. Raad van Toezicht, Uitspraak nr. VI-96/30

Reageer op dit artikel