nieuws

Door kind veroorzaakte cascoschade geregeld

Archief

Aansprakelijkheidsverzekeraars en cascoverzekeraars hebben een regeling getroffen voor schade aan auto’s veroorzaakt door kinderen jonger dan veertien jaar. De eerst benaderde verzekeraar zal de gedupeerde uitbetalen. De regeling is afgelopen maand in werking getreden.

Overleg tussen de betrokken partijen heeft tot een regeling geleid, die inhoudt dat de bezitter van het beschadigde voertuig zelf kan kiezen waar hij zijn claim indient: bij de eigen cascoverzekeraar of de AVP-verzekeraar. Voorwaarde is dat de AVP-verzekerde 100% aansprakelijk voor de schade is.
De AVP-verzekeraar zal de benadeelde niet doorverwijzen naar de cascoverzekeraar. Indien de cascoverzekeraar wordt benaderd, dan betaalt deze de schade (minus het eigen risico en andere persoonlijke schade). Vervolgens verhaalt de cascoverzekeraar de schade op basis van de dagwaarde bij de AVP-verzekeraar. Verhaal is mogelijk tot maximaal f 1.500. De aansprakelijkheidsverzekeraar vergoedt ook de persoonlijke schade.
De bonus/malus-regeling van de cascoverzekerde komt niet in gevaar. Tot voor kort had het aankloppen bij de cascoverzekeraar consequenties voor de bonus/malus-korting, wat overigens weer kon worden opgeheven door het BM-verlies te claimen bij de AVP-verzekeraar. Het benaderen van de AVP-verzekeraar kon juist weer tot gevolg hebben dat de afhandeling vertraging opliep, en de gedupeerde verstoken bleef van faciliteiten zoals een vervangende auto.
De Ombudsman Schade stelt in zijn jaarverslag van 1995 dat de afhandeling van de schade vaak vertraging oploopt als gevolg van het naar elkaar doorverwijzen door verzekeraars. Met de nieuwe regeling hopen de maatschappijen aan deze praktijken een einde te maken.
Behalve schade door kinderen tot veertien jaar valt ook schade door geestelijk of fysiek gehandicapten onder de nieuwe regeling. Het Verbond van Verzekeraars is van mening dat het nieuwe systeem klantvriendelijk voor de benadeelde is. Verder heeft het nauwelijks een verschuiving van de schadelast tussen verzekeraars tot gevolg en is het administratief eenvoudig is. Over één jaar zullen de aansprakelijkheids- en autoverzekeraars de regeling evalueren.

Reageer op dit artikel