nieuws

Donner ziet geen schrijende gevallen bij pensioenbetaling

Archief

Minister Donner (Sociale Zaken) neemt geen maatregelen tegen vertraging in de betaling van pensioengelden. Dat antwoordt hij op een motie die vier Kamerleden in oktober hadden ingediend naar aanleiding van een oproep van de NVA.

De NVA pleitte vorig jaar herhaaldelijk voor een wettelijke garantie voor tijdige en correcte uitbetaling van pensioengelden. Uitbetaling en overdracht van bedragen zouden geregeld drie tot zes maanden vertraging oplopen, iets wat overigens door de pensioenverzekeraars werd ontkend.
In oktober leidde dat tot een motie van vier toenmalige Kamerleden, onder wie Pieter Omtzigt (CDA) en Bibi de Vries (VVD). Zij verzochten om een onderzoek door Sociale Zaken. “Klachten over vertraagde pensioenbetalingen van nieuwe pensioengerechtigden betreffen ruwweg 0,1% van de totale nieuwe instroom”, luidt nu de conclusie van Donner naar aanleiding van dat onderzoek. Hij baseert zich daarbij op gegevens van toezichthouder DNB, jaarverslagen van de Ombudsman Pensioenen en een gesprek met “een grote pensioenverzekeraar”. “Op grond hiervan is het treffen van wettelijke maatregelen disproportioneel”, aldus Donner.

Reageer op dit artikel