nieuws

Donner neemt toezicht pensioenfondsen onder de loep

Archief

Minister Donner (Sociale Zaken) gaat met toezichthouder DNB na of het huidige toezicht op uitvoeringsorganisaties van pensioenfondsen effectief is

Hij antwoordt dat op Kamervragen naar aanleiding van de fusieplannen van ABP en Cordares. “In beginsel gaat de toezichthouder niet in overleg met de derde waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed. De vraag kan gesteld worden of het toezicht in deze situaties niet te omslachtig is. Dat is met name relevant gezien het ontstaan van steeds grotere uitvoeringsorganisaties.” Donner werkt tevens aan een wetsvoorstel dat eerlijke concurrentie tussen pensioenuitvoerders en verzekeraars moet waarborgen.

Reageer op dit artikel