nieuws

‘Domino’ moet Bovemij transparanter klantvriendelijker en efficiënter

Archief

‘Domino’ moet Bovemij transparanter klantvriendelijker en efficiënter

maken
Een grootschalig veranderingsproject moet Bovemij, dochter van de ondernemersorganisatie Bovag (11.000 bedrijven), in alle opzichten beter in de markt zetten. Dit project met de naam Domino moet producten, processen en systemen onder meer transparanter, klantgerichter en efficiënter maken. Het veranderingsproject moet begin oktober van dit jaar zijn afgerond.
Na een jaar van analyseren en ontwerpen van processen en producten is Bovemij inmiddels begonnen met implementatie van het Domino-project. Alle medewerkers zijn erbij betrokken, onder meer bij het herschrijven van aanvraagformulieren, offertes, polisvoorwaarden en polisbladen waardoor de leesbaarheid moet worden verbeterd. Het aantal productvarianten wordt sterk gereduceerd. “Van ruim 250 naar een kleine zestig. Zo wordt er bijvoorbeeld nu nog maar één autopolis aangeboden tegen zeven in voorgaande jaren. Dat maakt de administratieve verwerking een stuk eenvoudiger”, zegt Harry Dirks, lid van de hoofddirectie van Bovemij.
De implementatie van Domino zal zich ook vertalen in een reductie van de kosten, stelt Dirks. “Over vier jaar moet het kostenpercentage zijn teruggebracht van 25 tot 20%.” Deze kostenbespraring wordt mede bereikt door bestaande afdelingen samen te voegen. Onder meer is Euro Preventie en Expertise geïntegreerd in de afdeling Verzekeringstechniek. Voor een betere afhandeling van alle particuliere verzekeringen zijn verder de afdelingen Klantenservice, Acceptatie Particulieren en RijGarant samengevoegd tot één centrale afdeling Service en Verwerking. Medewerkers van deze afdeling moeten 80% van de ruim vijfhonderd binnenkomende telefoontjes zelf kunnen beantwoorden; 20% mag worden doorgesluisd naar medewerkers in de backoffice. De samenvoeging van gelijksoortige bedrijfsprocessen moet leiden tot verbetering van klantvriendelijkheid, snelheid en efficiëntie.
Omzet en winst
De omzet steeg vorig jaar met 8% (1999: 6%) naar bijna f 191 (176,5) mln. De brutopremie nam met 9% (8%) toe naar f 181,1 (166,4) mln, waarvan voor eigen rekening f 157,6 (145,1) mln. De overige brutopremies hadden betrekking op onder meer de ziektekostencollectiviteit waarvan de maatschappij geen risicodrager is.
Volgens Bovemij is het marktaandeel in de automotive verzekeringen sterk toegenomen. “De standpremie van bedrijvenverzekeringen is met meer dan f 10 mln gegroeid”. Dit jaar wil de maatschappij de commerciële slagkracht verder uitbreiden, onder meer met verzekeringen voor bedrijven die qua prijs-kwaliteitverhouding “elders op de markt niet te verkrijgen zijn.” Onder meer komt Bovemij in de loop van dit jaar met een vernieuwde rechtsbijstandpolis. Voor de verbetering van bestaande activiteiten trekt de maatschappij in totaal f 6 mln uit.
De brutowinst van de maatschappij verbeterde vorig jaar sterk tot f 5,6 (1,6) mln. Dit was vooral te danken aan meevallende schadecijfers in de bedrijvenverzekeringen, aldus Bovemij.
Bedrijvenmarkt
In de bedrijvenmarkt bleef de schadefrequentie gelijk, en daalde het gemiddeld schadebedrag naar f 3.200 (3.600). Enkele catastrofale schades als gevolg van onder meer hagelstormen zorgden voor een schadelast van f 4,5 mln voor herverzekering. Een zorgelijke ontwikkeling blijft de aanhoudend toenemende last door letselschades, waarbij 10% van de schadelast van bedrijfsmatige risico’s bepaald door 0,2% van het aantal schaden.
Om diefstal van showroomauto’s tegen te gaan, heeft Bovemij enkele maatregelen genomen. Met name het beheer van autosleutels moet hierdoor worden verbeterd. Sleutels van nieuwe auto’s zijn vaak makkelijk te vinden in de showroom, dan wel in het contactslot. Een ‘sleutelclausule’ moet deze ‘sleutelgerelateerde’ schades terugdringen. De clausule verplicht dealers, op straffe van beperking van de diefstaldekking tot 60% van de verzekerde som, de autosleutels gescheiden van de voertuigen te bewaren. Verder biedt Bovemij de dealers ook een sleutelkluis aan. De maatregelen hebben volgens de maatschappij veel effect gesorteerd. “Het fenomeen showroom-kraken is in de laatste maanden van vorig jaar een halt toegeroepen”, vertelt Dirks. Hij rekent voor dat de schadelast over het eerste kwartaal meer dan gehalveerd is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. “Toen was het f 2,6 mln, nu nog geen f 0,8 mln.” Over het gehele jaar 2000 beliep de schadelast door ‘showroomkraken’ f 7,6 mln, aldus Dirks.
Particuliere markt
Voor particuliere risico’s daalde de schadefrequentie maar steeg het gemiddeld schadebedrag. Oorzaak hiervan is volgens Bovemij een verschuiving binnen de portefeuille van eenvoudige (brom)fietsverzekeringen naar autoverzekeringen waarvan de omvang en complexiteit van schades groter is. De omzet in de portefeuille (brom)fietsverzekeringen stond onder druk, hoofdzakelijk door de concurrentie van kleine marktpartijen die om marktaandeel te winnen “opmerkelijk lage tarieven hanteren”, aldus de maatschappij.
Vooral gelabelde polissen voor klanten van Bovag-dealers (‘serviceconcepten’) zorgden voor een bovengemiddelde stijging van de omzet in autoverzekeringen. De brutopremie steeg vorig jaar naar f 97,1 (85,6) mln. Dit is vooral te danken aan de groei van RijGarant, het concept van en voor autodealers, aldus Bovemij. “Het aantal deelnemers is fors gestegen en zal verder toenemen dankzij een inmiddels gestarte wervingscampagne”. Ook over de rechtstreekse verkoop van autoverzekeringen aan particulieren is Bovemij tevreden. “De samenwerking met Polis Direct is zeer voorspoedig en vruchtbaar.”
Harry Dirks: “Bovemij moet de komende vier jaar het kostenpercentage terugbrengen van 25 naar 20%”. Bovemij Verzekeringen (in f mln) 2000 1999 omzet 190,9 176,5 w.v. provisies 23,5 21,3 expertise – 0,8 beleggingen 9,8 9,3 brutopremie 157,5 145,2 w.v. ongevallen/ziekte 22,5 21,4 motorrijtuigen 96,7 85,8 brand 8,4 8,1 overige varia 29,9 29,9 technisch resultaat 3,7 -0,1 w.v. ongevallen/ziekte 1,8 2,5 motorrijtuigen 0,1 -4,6 brand 0,2 1,1 overige varia 1,5 0,9 nettowinst 3,6 1,0 medewerkers 170 154
Medewerkers studeren hard
Medewerkers van Bovemij presteren meer dan gemiddeld bij het volgen van vakopleidingen. De maatschappij liet vorig jaar collectieve in-company leertrajecten op leidinggevend en verzekeringstechnisch gebied verzorgen, die door grote groepen medewerkers werden gevolgd. En met succes, constateert Bovemij. “Ons verzekeringstechnisch opleidingstraject kent een slagingspercentage van 70%.” De maatschappij zet haar leerprogramma dit jaar voort.
Bovemij wil eigen risicodrager Leven
Bovemij heeft vergevorderde plannen om een eigen levensverzekeraar op te richten. De maatschappij overweegt of zelf een risicodrager in het leven te roepen of via een volmachtconstructie te gaan samenwerken met “strategische partners”, stelt Harry Dirks van de hoofddirectie van Bovemij. “De laatste optie heeft wel onze voorkeur”. Bovemij Leven, het bemiddelingsbedrijf voor levensverzekeringen, boekte vorig jaar een brutopremie-omzet van f 23,5 (21,3) mln. Het bedrijf werkt samen met een tiental verzekeraars, waaronder Zwitserleven.

Reageer op dit artikel