nieuws

Dominass: de dominee als doelgroep

Archief

Dominass Assurantiën in het Gelderse Ochten heeft zich vanaf het allereerste begin als provinciaal kantoor van Providentia/UAP gericht op één doelgroep: theologen. Inspelen op de behoefte van de klant kan namelijk alleen als je de behoeften van de klant werkelijk kent, vinden de directeuren Hans (42) en Kees (40) van Klaarbergen.

Dominass werd in 1987 opgericht door Van Klaarbergen senior die nog steeds als adviseur actief is in het bedrijf. Het bedrijf hanteert de formule dat er altijd op basis van een totaalpakket wordt geadviseerd. “Wij sluiten nooit losse posten en iedere relatie wordt persoonlijk bezocht. We hebben geen ingewikkelde procedures en werken op basis van wederzijds vertrouwen. Aanvraagformulieren gebruiken wij bijvoorbeeld niet.
Met welke verzekeraars doen jullie zaken?
“London, Avéro, Europeesche, DAS en Aegon. Bij de eerste drie hebben we schadevolmachten en verder is er een zorgvolmacht bij Achmea Zorg en bij Aegon een provinciaal agentschap in verband met de AOV.”
Bij welke standsorganisaties zijn jullie aangesloten?
“We zijn heel lang aangesloten geweest bij zowel NVA als NVGA. Dit jaar hebben we beide lidmaatschappen opgezegd. Onder andere omdat wij ons in het geheel niet kunnen vinden in de koers die de NVA aanhoudt. Dan hebben we het over de extreme focus op internet en verbintenissen met marktpartijen die wij niet onderschrijven. Verder worden er, vinden wij, veel te veel non-dicussies gevoerd die ons weghouden bij de mensen waar het werkelijk om gaat: onze relaties.”
Wat zijn de kerncijfers van het bedrijf?
“We hebben 2.750 relaties, 23.100 polissen en een provisie-inkomen van _ 1.5 mln. De polisdichtheid is 8,4 en er zijn 18 medewerkers, van wie 9 parttime.”
Op welke gebied adviseren jullie?
“Particuliere schade- en ziektekostenverzekering op basis van een totaalpakket.”
Op welk terrein heeft uw bedrijf de beste groeimogelijkheden?
“Van onze doelgroep, de predikanten, hebben we circa 90% verzekerd. Aangezien er in aantallen nog weinig groei te verwachten is – wij ‘missen’ slechts 250 dominees – hebben we in 2007 ‘Prima voor elkaar’ in de markt gezet. Dit bedrijf richt zich met een totaalpakket schade- en ziektekostenverzekeringen op circa 10.700 huishoudens in de Neder-Betuwe en het dorp Lienden. Ook zzp’ers rekenen we tot onze doelgroep. Wij hanteren specifieke polisvoorwaarden en premies waarbij er op het gebied van schaderegeling goede afspraken zijn gemaakt met plaatselijke ondernemers. Inmiddels hebben we al honderden nieuwe ziektekostenpolissen gesloten. Doelstelling is om 30% van deze regio te gaan verzekeren. We verwachten de komende twaalf jaar gemiddeld met 260 relaties te groeien, zodat de portefeuille in 2020 ongeveer 3.000 relaties zal tellen.”
Welke rol speelt internet in jullie bedrijfsvoering?
“Online afsluiten en muteren van polissen, is bij ons niet mogelijk. Onze relaties vragen hier ook niet om. Persoonlijke aandacht is ons sterke punt. Daarom staat ons team ook centraal in onze website.”
Wat is in jullie ogen de grootste bedreiging voor het intermediair?
“Het intermediair zelf. Met name door het ad-hocbeleid waarbij ‘blind’ achter verzekeraars wordt aangelopen. Zonder een focus op wat je echt wilt en wat jouw toegevoegde waarde kan zijn, is het lastig zakendoen.”
Meest irritante assurantieadvertentie?
“Die van de NVA. Hoe je als brancheorganisatie een volstrekt onzinnige boodschap het land in durft te sturen.”
Grootste ergernis in de branche?
“De ontzettende ophef die er al jaren wordt gemaakt over de regelgeving en de discussie over verbonden of gebonden adviseurs en betaling op factuurbasis of doorlopende provisie. Laat iedere ondernemer doen wat het best bij zijn relaties past. De belangrijkste vraag blijft toch wat de klant aan jouw diensten heeft, vergeleken met die van je concurrenten.”
non-discussies die ons weghouden bij het onderwerp waar het werkelijk om gaat: onze klanten.”

Reageer op dit artikel