nieuws

Doel financiële bijsluiter na twee jaar nog niet gehaald

Archief

Volgens onderzoeksbureau MoneyView voldoet 15% tot 30% van de financiële bijsluiters niet aan de wettelijke eisen. Het verschil in geoffreerd voorbeeldkapitaal kan oplopen tot 48% van het juist berekende kapitaal: in absolute getallen is het verschil maximaal e 117.675.

MoneyView-directeur Bram Bloemberg noemt de conclusie van het onderzoek, gedaan in opdracht van de Consumentenbond, “schokkend”. Volgens hem is de voornaamste doelstelling van de financiële bijsluiter, het vergelijkbaar maken van offertes, mislukt. “Een deel van de aanbieders rekent sommige kosten simpelweg niet door wanneer zij een offerte aan een klant presenteren. Schijnbaar voordelige maatschappijen blijken achteraf na goede doorrekening de allerduurste te zijn.”
In september 2002, kort na invoering van de bijsluiter, voldeed volgens MoneyView 60% van de verzekeraars niet aan de regels. Bloemberg: “Het Verbond van Verzekeraars repte toen over kinderziektes, maar twee jaar later worden dus nog steeds grote fouten gemaakt in de voorlichting aan (potentiële) klanten.” Dit keer rept MoneyView wat betreft verzekeraars die de regels niet goed naleven over 15% tot 30%. “Dat percentage verschilt namelijk per productcategorie”, licht Bloemberg toe. Het percentage ‘fout’ is bij kapitaalverzekeringen eigen woning lager dan bij lijfrenteverzekeringen.
Stugge weigeraars
MoneyView en opdrachtgever Consumentenbond klagen vooral over de rol van de toezichthouder. “De Autoriteit Financiële Markten staat verzekeraars al twee jaar toe grove fouten te maken in offertes.” Aanbevolen wordt een “repressiever handhavingsbeleid door de AFM richting stugge weigeraars”, omdat anders de doelstellingen van de bijsluiter “nooit worden gerealiseerd”.
Verder vindt MoneyView dat de voorschriften voor verzekeringen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) niet mogen afwijken van de eisen van de financiële bijsluiter. “Aparte NHG-offertes moeten worden afgeschaft.”
Eerder heeft de AFM aangegeven de financiële bijsluiter flink te willen afslanken om daarmee zeker 25% besparing van administratieve lasten te bereiken. MoneyView en de Consumentenbond hebben daarvoor een tip: integreer de maatschappij-offerte in de financiële bijsluiter!
Rekenvoorbeeld
MoneyView geeft één rekenvoorbeeld waaruit de verschillen in goede en verkeerde voorbeeldkapitalen duidelijk worden. Het voorbeeld gaat uit van een kapitaalverzekering eigen woning, die een 30-jarige man (niet-roker) voor de duur van dertig jaar aangaat met een premiebetaling van e 350 per maand. Er is sprake van een gelijkblijvend overlijdensrisicokapitaal van e 200.000 en het rendement van het Nederlandse aandelenfonds is 8%.
Tien van de 32 offertes voldoen niet aan de regels, waardoor het voorgespiegelde eindkapitaal 13% tot 48% afwijkt van het voorbeeldkapitaal waarin wél alle kosten zijn verwerkt. Het kleinste rekenfoutje levert in dit MoneyView-voorbeeld een verschil op van e 43.582, de grootste rekenfout levert een vertekening op van e 117.675. “Maar als je de premie verdubbelt, neemt dit verschil natuurlijk nog enorm toe”, meldt Bloemberg.

Reageer op dit artikel