nieuws

Doek gevallen voor VVG

Archief

Garantieverzekeraar VVG Verzekerd Vastgoed in Tiel heeft inderdaad het loodje moeten leggen. Nadat medio juli op verzoek van de Pensioen- en Verzekeringskamer de zogeheten noodmaatregel was uitgesproken (zie AM 15, pag. 3) volgde op 30 juli al de omzetting in een faillissement.

De innovatieve VVG kwam in september 1998 op de markt met een Instandhoudingsverzekering. Het ging om een verzekering die bij schade zou uitkeren in natura, te weten het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan onroerend goed.
In een brief aan relaties stelt algemeen directeur Alex Limburg: “De ontwikkelingsfase van een bedrijf als het onze is een periode waarin de kosten voor de baat uitgaan. Gedurende de eerste jaren van ons bestaan is veel geïnvesteerd in het verzekeringsproduct, de verzekeringsmodellen en de benodigde hulpmiddelen. Dit heeft een groot beslag gelegd op het beschikbare investeringskapitaal”.
Nadat diverse financiers zich hadden teruggetrokken, slaagde VVG er niet in om nieuwe geldschieters te vinden en werd de ondergang onafwendbaar. De medio juli aangestelde bewindvoerder mr. W. Korteweg fungeert nu als curator.

Reageer op dit artikel