nieuws

D&O-workshops over personeel

Archief

De adviesdienst D&O Personele Diensten, die zich speciaal richt op de personeelsproblematiek bij assurantiekantoren, heeft diverse workshops op het programma staan .

In april wordt een tweetal workshops georganiseerd. Eén daarvan (5 april) gaat in op het functioneren van medewerkers. Speerpunt hierbij is het functioneringsgesprek. De tweede workshop (12 april) behandelt arbeidscontracten en personeelsbeleid.
De kosten voor deelname aan de workshops bedragen f 595 ex btw. Voor meer informatie: telefoon 033-254.20.10.

Reageer op dit artikel