nieuws

D&O waarschuwt voor limiet Kifid

Archief

Bureau D&O adviseert financiële dienstverleners om er niet bij voorbaat mee akkoord te gaan dat klachteninstituut Kifid geschillen bij bindend advies kan beslechten tot het relatief zeer hoge bedrag van € 150

000 (AM Signalen 52). D&O houdt het intermediair bovendien voor, dat niet elke fout per definitie gedekt is onder de beroepsaansprakelijkheids-verzekering. Met name bij geschillen rondom beleggen (bijvoorbeeld woekerpolis) kunnen zich situaties voordoen waarbij er door de dienstverlener een fout is gemaakt die onder de uitsluitingen van de polis valt. Dan draait hij dus zelf voor de kosten op. Aan degenen die zich al hebben aangemeld, gaf D&O gisteren in zijn nieuwsbrief in overweging om zich met een aangetekend schrijven tot het Kifid te wenden met de mededeling dat men zich heeft vergist.

Reageer op dit artikel