nieuws

D&O: VOF-structuur niet misbruiken

Archief

Adviesbureau D&O waarschuwt in zijn WFD-nieuwsbrief voor het oneigenlijk gebruik van de VOF-structuur waarmee kantoren deskundigheidseisen onder de WFD zouden kunnen omzeilen. In het kader van de WFD is het voldoende dat één van de vennoten in een VOF-structuur beschikt over de vereiste deskundigheid om op een bepaald gebied, bijvoorbeeld hypotheken, actief te zijn. De andere vennoot mag dan ook klanten op het gebied van hypotheken adviseren, ook al heeft deze vennoot niet de vereiste papieren. 

De truc is als volgt. Een besloten vennootschap die beschikt over de juiste deskundigheid gaat een vennootschap onder firma aan met een natuurlijk persoon die niet zelf over de vereiste deskundigheid beschikt om zelfstandig een vergunning aan te vragen. De aldus gevormde VOF vraagt vervolgens onder de WFD een vergunning aan waarbij de ‘BV-vennoot’ de vereiste deskundigheid inbrengt. “Op deze wijze kan een besloten vennootschap dienen om bijvoorbeeld voor vijftig VOF’s een vergunning aan te vragen”, aldus D&O. “De huidige tekst van de WFD lijkt deze constructie toe te laten. Maar schijn bedriegt hier. De WFD eist namelijk dat mensen met klantcontact deskundig zijn op het gebied waarop zij werken. Deze deskundigheid dient te liggen op het referentieniveau van de wettelijk vereiste deskundigheid”, aldus D&O.

Reageer op dit artikel