nieuws

D&O verwacht strijd om beheer digitale polismap

Archief

Adviesbureau D&O verwacht dat er tussen intermediair en intermediaire verzekeraars een strijd zal losbarsten over het beheer van de digitale polismap van de consument.

De digitale polismap kan essentieel worden nu minister Donner (Justitie) het mogelijk maakt om de totstandkoming van verzekeringspolissen volledig via internet te laten lopen. Het sluiten via internet was al mogelijk, maar de polis moest altijd nog op papier worden toegezonden. Straks mag de verzekeraar deze digitaal versturen.
Waakzaam
D&O stelt in zijn nieuwsbrief dat het intermediair waakzaam moet zijn. “In veel media wordt de vergelijking gemaakt met internetbankieren. Maar hier is vaak sprake van een rechtstreekse relatie tussen klant en bank. Primaire bankrekeningen zijn vaak bij één bank geconcentreerd.”
Verder verwacht D&O dat de consument het niet aantrekkelijk vindt om bij verschillende aanbieders in een internetomgeving een plekje te hebben waarop zij de informatie over hun verzekeringen zullen vinden. Het adviesbureau verwacht dan ook dat er in de “komende jaren een hard gevecht gaat ontstaan om de vraag welke partij de digitale polismap van de consument mag beheren”.
Meest aangewezen persoon
D&O verwacht dat aanbieders in versterkte mate zullen trachten consumenten te bewegen al hun verzekeringen bij die ene aanbieder onder te brengen. D&O vindt dat het intermediair de meest aangewezen persoon is om deze polismap te beheren.
Om dat te realiseren moet er volgens D&O aan twee voorwaarden worden voldaan. Allereerst moet het intermediair bij de verschillende softwarehuizen faciliteiten krijgen voor het inrichten, aanbieden en onderhouden van deze polismappen. Op de tweede plaats moeten intermediair en verzekeraars afspraken maken over welke digitale informatie ten behoeve van verzekerden behoort tot de portefeuille van het intermediair. “Er moet geen concurrentie ontstaan over de vraag wie de digitale polismap gaat aanbieden.”
Aanbieders
Er zijn inmiddels al diverse partijen die een digitale polismap of digitale kluis aanbieden. Dit zijn onder meer Anva, CCS, Amedia, Voogd & Voogd, Infa, Financieel Dossier en Online Groep.

Reageer op dit artikel