nieuws

D&O: ‘Schort besluit bindend advies op’

Archief

Omdat de bindendadviesgrens bij klachteninstituut Kifid (€ 100

000) nog te hoog is en de procedure nog veel vraagtekens kent, doet het intermediair er goed aan om een beslissing over bindend advies op te schorten. Dat zegt bureau D&O, verwijzend naar de NBVA, die van leden pas in mei 2008 een beslissing verlangt: “verstandig beleid”. D&O constateert dat de polisvoorwaarden van de aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering nog niet bekend zijn, maar dat het uitgesloten is dat die dekking zal bieden voor geschillen over al dan niet toegezegde rendementen. Volgens D&O herbergt de woekerpolisaffaire echter een reëel gevaar van schadeclaims.

Reageer op dit artikel