nieuws

D&O-premies in Europa met bijna 350% gestegen

Archief

De premies voor de aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en commissarissen, de zogeheten D&O-polissen, zijn in Europa tussen 2000 en 2002 explosief gestegen

Volgens een onderzoek van makelaar Aon gaat het om een toename met 346% van gemiddeld € 4.326 in 2000 naar € 14.976 eind 2002. In 2001 was er nog sprake van een toename van 66% ten opzichte van het jaar daarvoor; vorig jaar gingen de premies met gemiddeld 109% omhoog ten opzichte van 2001. Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat de dekkingslimiet terugliep van gemiddeld € 51 mln in 2000 tot € 39 mln in 2002. Voor de komende jaren verwacht Aon een verdere premietoename, zij het dat die naar verwachting geringer van aard zal zijn dan in beide voorgaande jaren.

Reageer op dit artikel