nieuws

D&O ontwikkelt rekentool voor zorgverzekeringen

Archief

Adviesbureau D&O stelt een gratis rekentool beschikbaar voor het intermediair waarmee berekend kan worden wat het provisiebelang is van zorgverzekeringen binnen de eigen portefeuille.

Na het invullen van een aantal waarden geeft de rekentool weer wat de provisieopbrengsten zijn van de lopende zorgverzekeringen binnen de portefeuille van het intermediair. Daarnaast kan een verwachting ingevuld worden van het aantal bestaande relaties die nu nog geen zorgverzekering hebben lopen via het kantoor, maar dat wel zou kunnen gaan doen. Op basis daarvan wordt de verwachte potentie van zorgverzekeringen in kaart gebracht. De rekentool maakt onderscheid tussen individuele en collectieve posten.
Aantrekkelijke markt
Volgens D&O is de zorgmarkt een aantrekkelijke markt voor het intermediair. “Wij zien dat meer aanbieders dit jaar gebruik willen maken van de kracht van het intermediair. Ook zien wij dat meer intermediairs dan begin 2006 zich gaan richten op de zorgmarkt. Ik denk dat dit terecht is”, zegt D&O-directeur Jurjen Oosterbaan. “Nu al is de markt van zorgverzekeringen circa _ 25 mld. Daarmee is deze markt groter dan de schademarkt met _ 11 mld en de levenmarkt met _ 24 mld. Indien, zoals deskundigen verwachten, de AWBZ op termijn onderdeel gaat worden van de basisverzekering, groeit de markt door naar _ 50 mld.”

Reageer op dit artikel