nieuws

D&O onderzoekt kwaliteit koepels

Archief

Adviesbureau D&O (Hoevelaken) is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van dienstverlening van koepelorganisaties.

Ruim zesduizend tussenpersonen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen over standsorganisaties, inkoopcombinaties, franchise- en backoffice-organisaties waarbij zij zijn aangesloten.
“Ongeveer 50% van het intermediair is aangesloten bij een koepelorganisatie, maar het is onduidelijk wat de kwaliteit is van deze organisaties en wat hun toegevoegde waarde is voor het intermediair”, zegt Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur van D&O. “Dat willen wij nu onderzoeken.”
“De methode van onderzoek is vrijwel gelijk aan het performance-onderzoek dat DAK, NVA en NBVA jaarlijks uitvoeren. Doel is om ook dit onderzoek jaarlijks te gaan doen, maar dat is afhankelijk van de respons en van de uitkomsten.”
Oosterbaan Martinius verwacht voldoende respons te krijgen, ondanks dat de respons bij het performance-onderzoek van DAK, NVA en NBVA te wensen overlaat. “Ons onderzoek gaat naar de hele markt. De prestatiemeting gaat alleen naar de leden van de drie organisaties. Verder is die prestatiemeting schriftelijk en moet een boekwerk doorgewerkt worden. Ons onderzoek is digitaal en men krijgt afhankelijk van de beantwoording van vragen, volgende vragen voorgeschoteld. Een en ander neemt maximaal tien minuten in beslag.”
[Kader]
Prestatiemeting
Begin september wordt de zesde ‘prestatiemeting verzekeraars’ gehouden, georganiseerd door DAK, NVA en NBVA in samenwerking met TNS Nipo. De presentatie van de resultaten is op woensdag 8 november in kasteel Hooge Vuursche (Baarn). De verzekeraars worden onderzocht op tien aspecten van dienstverlening. Daarnaast geven de deelnemers een algemene beoordeling over de verzekeraars waarmee ze samenwerken.

Reageer op dit artikel