nieuws

D&O brengt boekje uit over waarde assurantieportefeuilles

Archief

Wat is de marktwaarde van een assurantieportefeuille? Volgens Bureau D&O zou een werkbare definitie kunnen zijn: ,,het bedrag waarvoor op het moment van de waardering, gelet op de actuele marktomstandigheden, tenminste vier verschillende ondernemers bereid zijn de portefeuille over te nemen”.

Voornoemde definitie komt naar voren in ‘Waarderingen gewaardeerd’, een nieuwe uitgave van Bureau D&O die handelt over waarderingen van assurantieportefeuilles in verband met aan- en verkoop. In het ruim zestig pagina’s omvattende boekwerkje worden tal van aspecten die samenhangen met de waarde van portefeuilles behandeld.
Zo gaat D&O onder meer in op het welhaast onuitroeibare misverstand binnen de verzekeringsbranche dat de Sociaal-Economische Raad over een lijst zou beschikken waarin een waardefactor wordt toegekend aan een groot aantal verzekeringsvormen. ,,Op zichzelf is dit juist. Maar vervolgens wordt regelmatig de aanname gedaan dat daarmee de economische waarde van assurantieportefeuilles in de verordening van de SER zou zijn geobjectiveerd. En dat is onjuist.”
Koopmotieven
Bij verkopende partijen is sprake van een grote variëteit aan motieven, bij kopende partijen zijn er twee hoofdmotieven te onderscheiden: het bedrijfseconomisch motief, dat veelal speelt bij collega-tussenpersonen (schaalvergroting), en het strategische motief, dat vaak speelt bij financiële instellingen (meer greep krijgen op het distributiekanaal). ,,Het zijn met name strategische koopmotieven die kunnen leiden tot de bereidheid om een hogere prijs voor een portefeuille te betalen dan verantwoord is vanuit een direct bedrijfseconomisch oogpunt”, aldus D&O.
Ook wordt uitvoerig ingegaan op de vraag of alleen de portefeuille of feitelijk het gehele kantoor, inclusief het personeel wordt overgenomen. Gelet op het vergaande karakter van wettelijke bepalingen adviseert Bureau D&O aan kopers om altijd een nauwgezet onderzoek uit te laten voeren naar de exacte arbeidsvoorwaarden die voor alle werknemers gelden. ,,In de praktijk wil het wel eens voorkomen dat de verkopende werkgever kort voor de overdracht sommige personeelsleden een forse salarisverhoging toezegt of andere secundaire arbeidsvoorwaarden die niet direct uit de jaarstukken zijn op te maken. Vaak gaat het hierbij om een soort ‘afscheidscadeau’ voor rekening van de kopende partij”.
‘Waarderingen gewaardeerd’ kost f 65 (excl. btw en verzendkosten) en is bij D&O te bestellen per fax: 033-258.03.40, of per mail: bureau.deno@deno.nl.

Reageer op dit artikel