nieuws

DNB vreest reputatieschade voor hypotheekverstrekkers

Archief

Geldgevers moeten klanten nog beter gaan informeren over de risico’s van beleggingshypotheken, concludeert toezichthouder DNB na onderzoek. Belangrijkste motief is niet het voorkomen van schade voor de klant, maar voor de geldgevers zelf.

Aanleiding voor het afgelopen najaar gehouden onderzoek was de aanhoudende groei van het aantal verstrekte hypotheken. Daarbij vreest DNB niet zozeer risico’s voor de klant, maar voor de geldverstrekker zelf: “Daar de kredietrisico’s onder de huidige marktomstandigheden op de huizenmarkt beperkt zijn, betreffen de risico’s met name reputatierisico dat kan voortkomen uit een ontoereikende informatieverschaffing aan cliënten, zowel bij aanvang als tijdens de looptijd van de hypotheek. Het is dan ook essentieel dat de instelling de cliënt van adequate informatie voorziet.”
Volgens DNB is meer aandacht nodig voor zowel risicobeheer als informatieverstrekking. “Gedegen analyses van risico’s van beleggingshypotheken worden in de meeste gevallen niet gemaakt. Instellingen moeten zelf onderzoek naar de situatie ten aanzien van beleggingshypotheken verrichten en in hun risicobeheer nadrukkelijk aandacht besteden aan de risico’s van deze hypotheken.”
Het signaal in het kwartaalbericht van DNB komt vlak na de bekendmaking van een boete die collega-toezichthouder AFM heeft opgelegd aan ING. De boete werd gegeven voor een fout in een rekenvoorbeeld in de internetversie van de financiële bijsluiter over de Flexibel Groei Hypotheek en zou zo’n _ 25.000 hebben bedragen.
Krediet
Reputatieschade dreigt volgens DNB ook voor de verstrekkers van consumptief krediet. Consumenten kiezen in toenemende mate voor een flexibel consumptief krediet in de vorm van rood staan op een betaalrekening, concludeert DNB op basis van CBS-cijfers. Hoewel het verstrekte kredietvolume vorig jaar afnam, steeg de totale roodstand in ons land met 9% tot _ 7,5 mld: 30% van het totaal aan consumptieve kredieten uitstaande bedrag. Wel bleef het aantal rekeningen met een negatief saldo vrijwel gelijk op drie miljoen; de gemiddelde roodstand steeg tot _ 2.600 (2.400).
Van de overige _ 17,5 mld aan verstrekte consumptieve kredieten bestaat nu 30% uit creditcardkrediet en 60% uit doorlopend krediet. Gemiddeld hebben gebruikers van een creditcard 18% van het maximaal te verstrekken bedrag als schuld uitstaan. “Hoewel de totale consumptieve huishoudschuld slechts 5% van de totale schuld van huishoudens vormt, is de recente schuldtoename geconcentreerd bij kwetsbare groepen.”
Volgens CBS-cijfers rekenen postorderbedrijven verreweg de hoogste rente van alle kredietaanbieders: 19%. Creditcardkrediet kent een gemiddelde rente van 14%. Financieringsmaatschappijen en banken rekenen respectievelijk 9% en 8%.

Reageer op dit artikel