nieuws

DNB past noodregeling toe op bouwgarantieverstrekker SGWN De Zutphense

Archief

rechtbank heeft op verzoek van toezichthouder DNB de noodregeling uitgesproken over Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland (SGWN)

Tegen het besluit van de rechtbank zegt SGWN in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof in Arnhem en – indien nodig – bij de Hoge Raad. Door het instellen van de noodregeling moet SGWN zijn activiteiten als bouwgarantieverstrekker voor nieuwe woningen, appartementen en utiliteitsgebouwen met onmiddellijke ingang beëindigen. “Gevolg hiervan is dat de kopers verstoken blijven van de toegezegde bijstand tijdens de bouwperiode en na oplevering geen beroep meer kunnen doen op de stichting voor verhaal van garantieschade en dat de aannemers, die een garantieregeling op bouwprojecten van toepassing hebben verklaard, nu wanprestatie leveren ten opzichte van kopers”, zegt SGWN-directeur Reginald Gubler in een reactie. DNB heeft om de noodregeling verzocht, omdat SGWN het verzekeringsbedrijf uitoefent zonder vergunning van de toezichthouder. Dit standpunt, voor het eerst kenbaar gemaakt in 2003 door de toenmalige Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK), is sindsdien herhaaldelijk bekritiseerd door SGWN. De garantieverstrekker beroept zich op een eerdere schriftelijke bevestiging van de toezichthouder dat voor zijn werkzaamheden geen vergunningplicht van toepassing zou zijn geweest. Mede omdat de wetgeving niet is gewijzigd, moet het toezichtsbeleid van DNB volgens SGWN zijn veranderd. De Stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW), gelijktijdig opgericht en vergelijkbare activiteiten uitoefenend, heeft daarbij – ten onrechte – buiten schot kunnen blijven, aldus de bouwgarantieverstrekker. Na diverse beroepsprocedures die negatief zijn uitgevallen voor SGWN, werd in november vorig jaar de Kamercommissie voor Financiën als ook de ministers Zalm (Financiën) en Dekker (Vrom) van het conflict met DNB op de hoogte gesteld. “Ministers en Kamercommissie hebben niet op deze ontwikkeling gereageerd”, aldus een teleurgestelde Gubler. Vorige week hebben drie leden van de PvdA-fractie echter Kamervragen gesteld aan minister Zalm (Financiën) over de uitspraak van de Zutphense rechtbank.

Reageer op dit artikel