nieuws

DNB en PVK wijzen 110 mensen deur

Archief

De toezichthouders DNB en PVK zullen als gevolg van hun fusie 110 werknemers de deur wijzen

Door de fusie slinkt het gezamenlijke personeelsbestand met 260 (fte) tot 1.745. Daarvan komen er 150 uit beëindiging van tijdelijke contracten, natuurlijk verloop en de afgekondigde vacaturestop. Voor de 110 gedwongen ontslagen is met de vakbonden een sociaal plan afgesproken. De beoogde besparing is € 15 mln tot € 25 mln; de toezichtsbijdragen zullen met € 5 mln dalen.

Reageer op dit artikel