nieuws

Divisie Bedrijven UAP naar kantoorpand Nieuw Rotterdam

Archief

De divisie Bedrijven van UAP Nederland is eind vorige maand verhuisd naar het kantoorpand van Nieuw Rotterdam.

De verhuizing van het Stationsplein naar de Blaak in de Maasstad is volgens UAP ingegeven door efficiency-overwegingen. De maatschappij hecht eraan te benadrukken dat van een integratie van de bedrijfsonderdelen van beide verzekeraars “in dit verband” geen sprake is.
Op termijn zal er overigens wèl een samenvoeging plaatshebben, omdat de bedrijfsactiviteiten worden overgeheveld naar Utrecht. Indien het kantoorpand van Nieuw Rotterdam binnen twee jaar kan worden verkocht, wordt tijdelijk een (tweede) huurpand in Utrecht betrokken. Zoniet, dan wordt er over ten hoogste vijf jaar rechtstreeks verhuisd naar een te bouwen kantoorpand in de Domstad of omgeving.
Het correspondentie-adres van de divisie Bedrijven van UAP Nederland is: Blaak 16, 3011 TA Rotterdam. Het postbusnummer en de telefoon- en faxnummers zijn ongewijzigd gebleven.

Reageer op dit artikel