nieuws

‘Discriminatie ondernemers bij pensioenopbouw’

Archief

De fiscus discrimineert ondernemers bij de opbouw van hun pensioen. Dit stelde professor Gerry Dietvorst tijdens de Belastingadviseursdag die vandaag in Rotterdam is gehouden. “De aandacht van de wetgever is de laatste decennia uitgegaan naar het werknemerspensioen. Het ondernemerspensioen is hierdoor verwaarloosd en achtergesteld. Het fiscale raamwerk voor het ondernemerspensioen is een bonte, rafelige lappendeken die dringend aan vervanging toe is.” Volgens Dietvorst, hoogleraar Toekomstvoorzieningen aan de Universiteit van Tilburg en verbonden aan Interpolis, spelen de twee speciale regelingen voor het ondernemerspensioen niet meer in op de pensioenbehoeften van de ondernemer. Zo biedt de oudedagsreserve de ondernemer geen enkele zekerheid dat hij daaruit ooit pensioen zal krijgen. De extra lijfrentepremieaftrek die de ondernemer krijgt als hij zijn bedrijf beëindigt, de zogenaamde stakingslijfrente, is een regeling die al decennia lang niet is aangepast en daardoor niet meer past in deze tijd.

Onder het motto ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ dringt Dietvorst aan op een fiscaal raamwerk voor pensioenopbouw voor werknemers én ondernemers. Voorwaarde om tot een beter en rechtvaardiger systeem te komen is dat het voor iedereen individueel mogelijk wordt om via internet inzicht in zijn pensioenopbouw te krijgen. “Een virtueel pensioenregister draagt bij aan het pensioenbewustzijn van de ondernemer omdat hij op een makkelijke manier erachter kan komen wat hij heeft opgebouwd en hoeveel hij tekort komt.” Denemarken en Zweden laten zien dat een dergelijk register technisch gezien mogelijk is. Dietvorst ziet daarbij een centrale rol weggelegd voor de belastingdienst.

Reageer op dit artikel