nieuws

Direktbank koppelt Europas met pincode aan doorlopend krediet

Archief

De Direktbank, onderdeel van Credit Lyonnais Bank Nederland, heeft een Europas met pincode gelanceerd voor haar afnemers van doorlopend krediet. De bank claimt daarmee in te spelen op de bestaande behoefte.

Uit een onderzoek van het Nipo, in opdracht van de Direktbank, zou zijn gebleken dat consumenten in meerderheid positief staan tegenover een ‘Europas’ waarmee electronisch geld kan worden betaald en opgenomen. Bijna de helft van de ondervraagden zou de pas ook direct gaan gebruiken.
Volgens de Direktbank zal de (gratis) Europas eerst worden toegezonden aan 2.000 bestaande cliënten met een doorlopend krediet (Kontinu Rekening). Aan het intermediair is een uitgebreid informatiepakket gestuurd.
De Europas is in binnen- en buitenland bruikbaar, op voorwaarde dat de kredietlimiet toereikend is. Per dag kan maximaal f 300 (buitenland: f 600) via geldautomaten en f 5.000 (buitenland: f 2.500) via betaalautomaten worden opgenomen. In ons land zijn ruim 5.000 geldautomaten en 50.000 betaalautomaten (o.m. in winkels).
Tegenvallende produktie
De Direktbank heeft vorig jaar veel minder gescoord in consumptief krediet. De nieuwe produktie bleef achter bij die van 1993. Mede door een grotere afname van de bestaande portefeuille is het uitstaande kredietsaldo licht verminderd, aldus de bank. De “uitstekende performance” in de hypothekenmarkt zou die tegenvaller ruimschoots hebben gecompenseerd.
In de spaarmarkt claimt Direktbank ruim 45.000 nieuwe bedrijfsspaarrekeningen te hebben kunnen openen. Het totale aantal rekeningen zou nu 200.000 bedragen. Het balanstotaal is volgens de bank toegenomen tot f 3,2 mld.

Reageer op dit artikel