nieuws

Directie Legal & General doet onderzoek naar dienstverlening

Archief

De directie van Legal & General gaat zelf honderden tussenpersonen bellen om hun individuele wensen van ondersteuning in beeld te brengen.

De maatschappij heeft (voorlopig vier) relatiebeheerders in de binnendienst aangesteld met het oog op een betere afstemming van de dienstverlening op de behoeften van de tussenpersoon. Die relatiebeheerders, met een directe telefoonlijn, zijn het aanspreekpunt voor tussenpersonen die geen behoefte hebben aan bezoek van een buitendienstfunctionaris.
Onderzoek
Een onderzoek door Bureau Dullemond & Oosterbaan (D & O) over de mate van tevredenheid bij het intermediair over de dienstverlening van Legal & General wees volgens de maatschappij uit dat het intermediair:
– veel waardering heeft voor de administratieve organisatie van L & G;
– positief is over de bereikbaarheid en klantvriendelijkheid van de buitendienstmedewerkers;
– het produktassortiment in relatie tot het premieniveau van goede kwaliteit vindt.
Punten van kritiek op L & G in het onderzoek zijn, dat de maatschappij:
– onvoldoende wordt herkend als niche player (zeg maar: specialist) met produkten voor de hogere inkomens;
– nogal vaak wordt gekarakteriseerd als een wat onpersoonlijke ‘afstandelijke leverancier van kwaliteitsprodukten’.
Daarnaast waren er nogal wat kritische uitspraken over de buitendienst.
Legal & General heeft de uitslag van het onderzoek aan tussenpersonen medegedeeld en laten weten dat de maatschappij op korte termijn verbeteringen gaat doorvoeren.
Centraal aanspreekpunt
Vooruitlopend op een definitieve aanpassing heeft L & G besloten eerder vermelde relatiebeheerders aan te stellen. Daarnaast wordt de buitendienst uitgebreid met relatiemanagers die assurantiekantoren ondersteuning bieden die meer afgestemd wordt op het soort kantoor.
De directie zelf, met het in november aantredende nieuwe hoofd commerciële zaken D. Borgers (tot voor kort directeur bij Meeùs Assurantiën in Breda), gaat bellen met enige honderden assurantiekantoren om antwoord te krijgen op de volgende vragen:
– wat de tussenpersoon precies van de buitendienstfunctionaris verwacht;
– hoe vaak deze functionaris de tussenpersoon moet bezoeken;
– welke taken van de buitendienstman wellicht beter kunnen worden verricht door de relatiebeheerder in de binnendienst.
De advertenties van de nieuwe pensioencampagne van L & G zijn in stripvorm.

Reageer op dit artikel