nieuws

Directie koopt Hoogendoorn en Leeflang van verzekeraar

Archief

De directeuren Nico van der Vlugt en Ruud Patoir hebben de aandelen van Hogé Holding in Woerden overgenomen van een grote verzekeraar. Tot de holding behoren Hoogendoorn & Leeflang Assurantiën, H&L Assuradeuren en De Pensioendesk Woerden.

“We konden ons niet vinden in het beleid van onze aandeelhouder en voelden er weinig voor om de zakken van een ander te blijven spekken. De zelfstandigheid sprak ons meer aan”, verklaart Ruud Patoir, die de naam van de verzekeraar liever voor zich houdt.
Volgens Patoir, verantwoordelijk voor de leven-activiteiten van de Hogé-bedrijven, had de verzekeraar in kwestie het nog niet eerder meegemaakt dat een assurantiekantoor werd terugverkocht aan de directie.
De oprichters Hoogendoorn & Leeflang van het gelijknamige assurantiekantoor en assuradeurenbedrijf verkochten de aandelen in 1995 aan de verzekeraar. Het assurantiekantoor is in de tussentijd NVA-lid gebleven.
Meldingsplicht
De NVA zegt van de eigendomsverhouding bij het lid Hoogendoorn & Leeflang niet op de hoogte te zijn.
“Strikt genomen had het assurantiekantoor melding moeten maken van de eigendomsverhouding met de verzekeraar”, stelt NVA-directeur John Pennink. “De NVA kan natuurlijk niet in de gaten houden welke transacties zich allemaal op dat punt voordoen. We zijn geen politie-agent die op ieder moment komt vragen hoe de zaken er voor staan”.
Hij voegt daar wel aan toe dat een assurantiekantoor best een onafhankelijke koers kan varen, terwijl het voor 100% in handen is van een verzekeringsmaatschappij.
Als voorbeeld noemt Pennink het NVA-lid de W.B.D. Lippmanngroep, onderdeel van UAP-NieuwRotterdam. “Daarmee heeft de NVA destijds een diepgaand gesprek gevoerd. Bij Lippmann heeft men duidelijk gesteld dat er geen enkele druk vanuit, of verplichting aan UAP- NieuwRotterdam bestaat. Daar is de doelstelling slechts om een winstgevend bedrijf te laten voeren. Wij gaan er vanuit dat dit ook het geval is geweest bij Hoogendoorn & Leeflang”.
Indringend gesprek
Zodra de NVA ter ore komt dat een van de leden is overgenomen door een verzekeraar, wordt daar een ‘indringend gesprek’ mee gevoerd, zegt Pennink.
“Zodra we zoiets vernemen, rust er een sterke verdenking op dat bedrijf. Maar we willen wel eerst kijken hoe het in de praktijk uitpakt. Vervolgens hangt het af van het behoud van de beleidsvrijheid aldaar of het NVA-lidmaatschap in gevaar komt. Dat hoeft overigens niet altijd onder druk van onze vereniging. Er zijn leden geweest die het lidmaatschap uit zichzelf opzegden wegens het in gedrang komen van hun beleidsvrijheid”.
Pennink: “De NVA is geen politie-agent”

Reageer op dit artikel