nieuws

Directeur Trias benoemd

Archief

Omdat beide bestuurders van Trias, Johan Rozen-daal en Paul Hoogenberk, in het kader van de integratie met VGZ-IZA ook al functies binnen die combinatie bekleden, is bij Trias een directeur voor de dagelijkse leiding benoemd

Dat is Frank Holtman (46), die enerzijds de taak heeft de positie van Trias binnen de groep verder vorm te geven en anderzijds de samenwerking met de groep te stimuleren. Holtman, die binnen VGZ-IZA diverse directieposten heeft vervuld, was recentelijk onder meer betrokken bij de eerste aanzet tot de samenwerking met Univé.

Reageer op dit artikel