nieuws

Directeur Pensioendesk verliest geld in aandelenlease en voelt zich misleid

Archief

Henk Doornewaard, directeur van Pensioendesk Nederland, is in een juridisch conflict verwikkeld met Wagner & Partners. Hij eist een schadevergoeding van zo’n _ 250.000, omdat hij door het adviesbedrijf onvoldoende is gewezen op de risico’s van een aandelenleaseovereenkomst.

Doornewaard schakelde het intermediairbedrijf, inmiddels omgedoopt tot Quality Planning, in 2001 in bij de belegging van een ontslagvergoeding van _ 385.000. Die kreeg hij eind 2000 bij zijn vertrek bij Achmea, waar hij directeur Zorg was. In overleg met Wagner & Partners werd de ontslagvergoeding direct met de fiscus afgerekend en het nettobedrag (_ 212.000) in vier bijna gelijke porties belegd in drie beleggingsfondsen en één aandelenleasecontract.
Doornewaard beoogde daarmee aanvulling op zijn salaris als directeur van pensioenadviesketen Pensioendesk Nederland, tot het niveau dat hij gewend was als directeur van Achmea Zorg. Tevens wilde hij er zijn pensioeninkomen mee aanvullen. Doornewaard, toen 51, sprak de wens uit op zijn 60e te stoppen met werken.
Toetje na de maaltijd
Uit een tussenvonnis bij de Rotterdamse rechtbank blijkt dat de relatie tussen Doornewaard en Wagner & Partners inmiddels danig is bekoeld. De verliezen op de beleggingen, met name die van het aandelenleaseproduct Box+, én perikelen rond de aankoop van een tweede woning in Frankrijk hebben de relatie geen goed gedaan. Doornewaard vindt dat Wagner & Partners ernstig tekort is geschoten in de advisering, waardoor zijn financiële planning voor de toekomst ernstig is aangetast.
De gekozen beleggingsmix wordt door hem nu betiteld als “onsamenhangend, zeer risicovol en niet passend bij zijn doelstelling (pensioeninkomen) en risicoprofiel”. Het meest steekt de aandelenleaseconstructie, waarvan de risico’s onvoldoende duidelijk zijn gemaakt. Doornewaard beroept zich op dwaling. Volgens Wagner & Partners is daar echter geen sprake van. Doornewaard zou wel degelijk op de risico’s zijn gewezen en zelf hebben aangegeven het aandelenleasecontract als toetje na de maaltijd te beschouwen. De geleden schade is volgens Wagner & Partners dan ook “eigen schuld”.
Meer dan gemiddeld
De rechtbank lijkt vooralsnog partij te kiezen voor Wagner & Partners. “Gezien de aard van zijn functies kan van eiser een meer dan gemiddelde kennis van zaken op financieel gebied worden verwacht. Hij wist dat hij met de beleggingen een risico liep; althans hij had zich dit dienen te realiseren”, zo staat in het tussenvonnis. Daaruit blijkt ook dat Doornewaard ten tijde van het Wagner-advies al in het bezit was van een aandelenleaseovereenkomst (investering _ 3.000).
Partijen zijn gevraagd aanvullende bewijsstukken te leveren. Doornewaard spreekt desgevraagd van een onmogelijke opdracht. “Ik moet bewijzen dat destijds tijdens een persoonlijk gesprek iets níet is gezegd!” Hij vindt de stelling van de rechter dat hij meer dan gemiddelde financiële kennis kan worden toegedicht niet terecht. “Die had ik toen niet. Trouwens, na zes jaar Pensioendesk ben ik ook geen pensioenadviseur, hoor. Ik weet hoe ik een bedrijf moet leiden, maar ben geen materiedeskundige.”
Doornewaard houdt er echter rekening mee dat een deel van de schuld bij hem wordt neergelegd. Een eventuele schadevergoeding moet komen van de toenmalige eigenaren van Wagner & Partners, Heinz Wagner en Jos Nuijen. Wagner & Partners was de eerste tussenpersoon die Doornewaard ooit in de arm nam. “Dit is ook de eerste rechtszaak die ik voer.”

Reageer op dit artikel