nieuws

Direct sleutelen aan bonus-malus

Archief

DAT IS PAS/ALWEER 25 JAAR GELEDEN

In februari 1982 zagen de zes initiatiefnemers van het bonus/malus-systeem in de autoverzekering zich genoodzaakt tot een reactie op de talloze varianten die door andere maatschappijen waren geïntroduceerd. Het was 25 jaar geleden een roerige winter, niet alleen in de sector Motorrijtuigen.
Binnen zes weken na de lancering van het bonus-malussysteem kozen AGO, Delta Lloyd, Ennia, Holland, Nationale-Nederlanden en De Zeven Provinciën eieren voor hun geld. Bij de inschaling van nieuwe klanten zouden de initiatiefnemers voortaan uitgaan van het werkelijke aantal schadevrije jaren. Oorspronkelijk bestond er een limiet van zeven jaar bij inschaling in het nieuwe tarief. Door deze tariefsaanpassing, ingegeven door het gedrag van andere autoverzekeraars, werd het eveneens bij de ‘grote zes’ mogelijk dat verzekerden direct de maximale bonus (korting van 70% bij trede 14) konden verkrijgen. Trouwens, ook op de onderdelen leeftijdscategorieën en jaarkilometrages moesten de maatschappijen de bakens verzetten.
Dr. Luc van Leeuwen, destijds topman van Stad Rotterdam, verklaarde: “Het systeem is oorspronkelijk opgezet om de intermediairmaatschappijen een betere concurrentiepositie te verschaffen ten opzichte van de landelijke en regionale zelfbedieningsverzekeraars. In de praktijk komt het systeem er op neer dat de intermediairmaatschappijen uitsluitend elkaar beconcurreren”.
Boycot Postgiro
De aankondiging dat het staatsbedrijf RPS/Postgiro (PTT) in reisverzekeringen zou gaan bemiddelen, bleef de gemoederen in februari 1982 verhitten. Na ampele discussie besloot de ledenvergadering van de Leidse Assurantie Club het bestuur opdracht te geven de mogelijkheid te onderzoeken om het saldo van de club bij de Postgiro over te hevelen naar een bankinstelling. Een Volendamse tussenpersoon riep via een ingezonden brief in AM op om branchebreed over te gaan tot een boycot van de gelddiensten van de Postgiro.
In de Tweede Kamer werd, tot tevredenheid van het intermediair, een CDA/D66-motie aangenomen, die de verzekeringsaspiraties van de PTT aan banden legde. “De Kamer gaat er vanuit dat de PTT reisverzekeringen verkoopt om haar toeristisch dienstbetoon te completeren en deze activiteit niet zal beschouwen als een eerste stap naar verdere verzekeringsactiviteiten.”
Lezingen assurantieclubs
Voor assurantieclubs was het 25 jaar geleden een groeiend probleem om de leden voor een lezing in de avonduren op de been te krijgen. Bij de Drentse Assurantie Club werd de lezing ‘Molest, kraken en rellen’ door slechts tien leden bijgewoond. “Diverse assurantieclubs experimenteren met lunchbijeenkomsten en met lezingen die aan het eind vande middag (dus direct na werktijd) worden gehouden”, signaleerde AssurantieMagazine destijds. Die trend zou in de jaren daarna doorzetten.

Reageer op dit artikel