nieuws

DIN-kantoren richten zich met Innova-label op ‘geslaagde gezinnen’

Archief

Sinds enkele weken verkopen 75 kantoren van het Dutch Insurance Network (DIN) verzekeringen onder de naam Innova. De producten onder eigen label zijn bedoeld voor de ‘geslaagde gezinnen’.

“Met een geslaagd gezin bedoelen we de doelgroep tussen 35 en 55 jaar, hoog opgeleid, met een inkomen van minstens f 70.000, wonend in een twee-onder-één-kap-woning en rijdend in een riante middenklasser.”, licht DIN-directeur Joep van den Eijkel. “Deze doelgroep past het best bij onze kantoren.”
Met onze kantoren bedoelt Van den Eijkel de 75 participanten in de NV Gemeenschappelijk Bezit Dutch Insurance Network. Zij bezitten, naast Van den Eijkel zelf, certificaten van de NV. Die NV kent sinds kort een nieuwe werkmaatschappij: Innova Verzekeringen.
Onder dat label kunnen alleen de 75 licentiehouders producten verkopen. Verzekeringen die zij zelf naar eigen inzicht hebben opgesteld. De risico’s worden door verschillende verzekeraars gedragen. Innova Verzekeringen staat niet open voor de 126 andere kantoren van het DIN-netwerk. Daarvoor zullen zij eerst participant in de holding-BV moeten worden, en daarmee licentiehouder van Innova.
Doelgroep
De 75 participanten besloten mei vorig jaar om te gaan werken met verzekeringen onder eigen label. “Er werd even gedacht aan het label Dutch Insurance Network, maar dat vond ik geen goed idee”, stelt Van den Eijkel. “Wij ondersteunen alleen assurantiekantoren. Wij zijn er niet voor verzekeringen.”
Een speciale werkgroep is uiteindelijk tot de naam Innova gekomen. Ook de uitstraling van Innova – alle uitingen leggen een relatie met de natuur – komt uit die koker. Andere werkgroepen werkten en werken aan de productconcepten.
Leidraad was de doelgroep waar de Innova-kantoren zich voornamelijk op richten: de geslaagde gezinnen. Volgens Van den Eijkel behoren 1,7 mln van de in totaal 6,7 mln Nederlandse huishoudens tot de ‘geslaagde gezinnen’. “Deze doelgroep staat voor goede risico’s. Innova-producten moeten hen vier aspecten bieden: gemak, zorgzaamheid, flexibiliteit en preventie.”
Clusters
De doelgroep wordt in zes clusters benaderd: wonen, inkomen, zorg, vervoer, recreatie en vermogen. Vorige maand werd onder het label Innova het eerste cluster gelanceerd, het Wooncluster.
Dit cluster kent een Woonplan en een Hypotheekplan. Het hypotheekproduct is exclusief voor Innova gemaakt door Hypotrust. “Hypotrust biedt naast een exclusieve Generali- en UAP-hypotheek nu ook een Innova-hypotheek”, zegt Van den Eijkel vol trots. De achterliggende geldverstrekker is de Nationale Investeringsbank (NIB).
Het Woonplan bestaat uit de modules inboedel, opstal, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Innova heeft een contract gesloten met beveiligingsbedrijf Lips. Verzekerden krijgen een gratis analyserapport over de veiligheid van hun huis. Preventiemiddelen kunnen vervolgens bij Lips met korting worden gekocht. En met een door Lips verstrekt Borg-certificaat – of het politiekeurmerk Veilig Wonen – kan bij Innova weer 15% korting op de inboedelpolis worden verkregen.
Voorts krijgt elke Innova-verzekerde de beschikking over een hulppas, waarmee de diensten van de SOS-hulpcentrale kunnen worden ingeschakeld. De verzekeringsvoorwaarden van het Woonplan zijn afgestemd op de doelgroep. Van den Eijkel: “Een geslaagd gezin wil geen gezeur, dus vriendendiensten zijn gedekt. Een geslaagd gezin heeft een hoge claimmoraal, dus onder de f 1.000 wordt vrijwel automatisch uitgekeerd. Hij moet in zo’n geval niet lastig gevallen worden met ingewikkelde formulieren en vragen van experts.”
Risicodrager van de Woonplan-verzekeringen is Generali, op de gezinsrechtsbijstandpolis van DAS na. Generali verzorgt tevens het administratieve beheer van Innova Verzekeringen. “We streven ernaar de administratie van de toekomstige clusters ook bij Generali te laten lopen. Maar dat is geen must”, aldus Van den Eijkel.
Werkloosheidsverzekering
Het eerstvolgende cluster, dat op de tweede dinsdag van september wordt gelanceerd, draait om het inkomen. De kern wordt gevormd door pensioen, lijfrente en aov. Innova praat met vier potentiële risicodragers, waaronder Generali en Zürich.
Opmerkelijk aan dit cluster is de werkloosheidsverzekering. “De te verzekeren periode zal helemaal afhangen van leeftijd, baan en opleidingsachtergrond van het individu”, stelt Van den Eijkel. “Voor deze verzekering gaan we samenwerken met een werving- en selectiebureau, dat de verzekerde bij werkloosheid zo snel mogelijk aan een nieuwe baan zal proberen te helpen.”
Rond de jaarwisseling staat introductie van het derde cluster gepland, het Zorgcluster. Hier zullen in elk geval ziektekosten, uitvaart en thuiszorg in natura deel van gaan uitmaken.
Innonet
In september willen de Innova-kantoren hun Innonet operationeel hebben. Communicatie over polisvoorwaarden, offertes en schaden moet dan geheel geautomatiseerd gaan verlopen. Ook de acceptatie moet via het Internet verlopen. Van den Eijkel: “Acceptatie is dan geen mensenwerk meer.”
De Innova-kantoren hebben gezamenlijk f 250.000 geïnvesteerd in het Innonet. Dutch Insurance Network gaat voor zijn ondersteunende diensten – zoals verkoopbrieven, nieuwsbulletins en consumentenkranten – eveneens gebruik maken van Internet. Dat alles in de gedachte: gemak dient de mens.
Innova is niet alleen ontwikkeld met het oog op het klantenbelang. Van den Eijkel: “Het is ook een stukje bescherming. Straks zijn eenjarige contracten gangbaar. Maar een Innova-polis sluit je niet zomaar over, want slechts een selecte groep tussenpersonen kan dit product bieden.”
De eerste producten van Innova, het eigen label van 75 kantoren van het Dutch Insurance Network.

Reageer op dit artikel