nieuws

DIL-productie halveert in december

Archief

De productie van direct ingaande lijfrenteverzekeringen is in de slotmaand van 2006 gehalveerd. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars, registreerde 5.000 nieuwe DIL-polissen, tegen nog 7.000 in december 2005. De bijbehorende koopsomstortingen bleven beperkt tot _ 226 mln, tegen _ 455 mln een jaar eerder.

De jaarproductie van de direct ingaande lijfrenteverzekering levert een minder dramatisch beeld op. De DIL-omzet is in 2006 geëindigd op bijna _ 3,5 mld, een daling van ruim 2% ten opzichte van 2005. Het aantal gesloten direct ingaande lijfrentepolissen daalde met ruim 3.000 tot 85.200. De direct ingaande lijfrente is goed voor 43% van de individuele levenproductie.
De verkoop van individuele levensverzekeringen levert in z’n totaliteit in december 93.600 nieuwe polissen op (-12%) en _ 661 mln nieuwe premie (-23%). Naast de lagere DIL-productie blijft ook de verkoop van uitgestelde lijfrenteposten achter: ruim 10.000 polissen (-38%) en _ 213 mln premie (-6%).
Een plus is er voor de pensioenpolissen én ook voor de spaarverzekeringen. Onder die laatste categorie worden levensloopverzekeringen geregistreerd. Als sec naar het verschil tussen december 2006 en december 2005 wordt gekeken, dan zijn er in de slotmaand 2.800 nieuwe levensloopverzekeringen gesloten, goed voor _ 49 mln nieuwe premie. De jaarproductie ‘levensloop’ komt volgens deze berekening op 31.400 polissen en _ 236 mln premie.
Nieuwe individuele levensverzekeringen Tegen periodieke premie Tegen premie ineens Aantal Verzekerd Periodieke Premie Aantal Verzekerd Premie x 1.000 kapitaal premie ineens x 1.000 kapitaal ineens December 2006 Verzekeringen in geld 47,8 2.150,5 30,7 26,8 13,3 632,3 430,9 w.v. hypotheek 4,6 400,2 8,4 7,0 0,0 0,9 0,5 pensioen uitgesteld 2,3 366,4 8,0 5,7 0,2 28,0 20,2 lijfrente uitgesteld 1,5 102,9 2,3 11,5 5,2 189,8 161,5 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 342,3 222,6 levenslang bij overlijden 25,2 153,7 3,9 0,0 1,0 3,9 1,2 spaarverzekering 3,0 94,8 3,0 2,2 0,5 18,0 18,3 risicoverzekering 9,0 987,4 4,5 0,0 1,1 32,8 1,9 overige verzekeringen 2,2 45,2 0,5 0,4 0,3 16,6 4,7 Verzekeringen in beleggingen 31,0 2.646,2 55,7 63,7 1,5 39,0 52,8 w.v. hypotheek 9,4 944,3 7,4 19,1 0,1 3,5 1,3 pensioen uitgesteld 3,8 490,6 6,6 5,9 0,1 3,2 2,1 lijfrente uitgesteld 2,4 68,0 4,4 2,7 1,0 10,7 30,7 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 3,2 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 14,1 994,6 36,2 35,7 0,3 16,7 14,9 risicoverzekering 0,9 135,4 0,7 -0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,4 13,5 0,5 0,3 0,0 0,4 0,5 December 2005 Verzekeringen in geld 62,5 2.096,9 36,3 32,5 14,5 922,3 628,1 w.v. hypotheek 5,3 442,9 12,8 12,3 0,0 0,2 0,2 pensioen uitgesteld 1,7 325,0 5,0 6,5 0,5 13,9 9,0 lijfrente uitgesteld 6,3 135,7 4,1 7,7 4,8 175,0 152,7 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 658,0 449,2 levenslang bij overlijden 30,1 173,5 3,9 0,1 0,5 1,7 1,0 spaarverzekering 4,1 114,5 3,9 4,0 0,4 9,3 10,9 risicoverzekering 9,8 844,0 5,5 0,0 1,1 55,4 1,7 overige verzekeringen 5,2 61,2 1,1 1,8 0,3 8,7 3,3 Verzekeringen in beleggingen 27,3 1.664,9 47,0 33,6 2,2 102,9 83,3 w.v. hypotheek 8,5 1.036,9 18,8 14,2 0,1 8,3 1,6 pensioen uitgesteld 3,9 268,9 8,1 3,0 0,2 11,9 5,3 lijfrente uitgesteld 3,7 113,0 5,9 5,0 1,6 53,9 52,2 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,8 5,5 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 10,3 203,5 13,3 11,0 0,3 21,7 18,3 risicoverzekering 0,1 21,8 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,8 20,7 0,8 0,4 0,0 0,4 0,4

Reageer op dit artikel