nieuws

Digitaal paspoort verplicht voor WFD-stichting

Archief

Tussenpersonen die via de Stichting Financiële Dienstverlening (STFD) een vergunning willen aanvragen in het kader van de WFD, moeten beschikken over een Digitaal Paspoort. Dit paspoort is vereist, omdat de aanvraag via de computer verloopt en de Stichting uitsluitsel wil hebben over de identiteit van de aanvrager. Het paspoort is een unieke elektronische handtekening en is persoonsgebonden.

Inmiddels beschikken tussen de 2.500 en 3.000 kantoren over een Digitaal Paspoort. Niet bij alle kantoren heeft echter de bestuurder die de aanvraag moet indienen zo’n paspoort. Daarnaast zijn er nog kantoren die helemaal niet beschikken over een paspoort.
De Stichting geeft korting op de kosten van de aanschaf van het Digitaal Paspoort, mits de aanvraag voor 1 augustus is ingediend. De korting, groot € 20, wordt verrekend met de contributie voor de Stichting. De kosten voor het aanvragen van een Digitaal Paspoort bedragen € 60.

Reageer op dit artikel