nieuws

Digitaal Domein van Delta Lloyd wordt vaak in de avond betreden

Archief

De assurantiekantoren die op dit moment meedoen in de proef met het DDD, het Digitaal Domein van Delta Lloyd, blijken vaak in de avonduren en de weekends in te bellen en informatie op te vragen. Bij Delta Lloyd had men dit niet verwacht.

“Eigenlijk ligt het wel voor de hand. Veel tussenpersonen beperken zich niet tot de reguliere werktijden, en maken daarom ook daarbuiten gebruik van het DDD. Bij Delta Lloyd werkt men echter alleen in de kantooruren, dus daar ligt een probleem. We moeten er nog een oplossing voor bedenken. Momenteel vangen we het op door als de tussenpersoon in de avonduren een vraag stelt, daar de volgende ochtend zo snel mogelijk op te reageren. Daarentegen is de informatie op het DDD zelf te allen tijde toegankelijk”, zegt mevrouw A. Borchert, informatiemakelaar voor het Domein.
De poorten van het Digitaal Domein gingen op 1 april in het kader van een proef open voor een selecte groep van Delta Lloyd-relaties. Het eerste jaar zal toegang geboden worden aan maximaal 100 relaties (momenteel zijn het er 48). De informatieverstrekking beperkt zich voorlopig tot het schadebedrijf van Delta Lloyd. Intern zijn er bij Delta Lloyd 10 werknemers aangesloten. Daarnaast wordt er binnenkort een apart DDD-hoekje in het pand ingericht met enkele pc’s die toegang tot het Domein verschaffen.
Het DDD is een afgesloten netwerk (intranet), aangesloten op Internet, dat alleen toegang biedt aan gebruikers met een toegangscode. Assurantie Magazine nam er onder begeleiding een kijkje.
Geen virtuele stad
Bij binnenkomst in het Digitaal Domein valt vooral op, dat er in de huidige proefversie niets te zien is van de in eerste instantie aangekondigde virtuele stad; een grafische omgeving waarin de bezoeker met behulp van z’n muis kan ‘rondlopen’ en diverse gebouwen (zoals bijvoorbeeld een studiezaal, een café of een nieuwskiosk) kan binnengaan.
Volgens P.J. Boehlé, lid van de DDD-projectgroep, is voorlopig gekozen voor een inhoudelijk concept dat niet zozeer grafisch is. In feite komt dit er op neer, dat de meeste informatie geheel uit tekst bestaat en de diverse onderdelen te bereiken zijn door te kiezen uit een menu. Misschien is dat maar goed ook, aangezien de performance van het DDD in de huidige vorm al zwaar tegenvalt. De aangesloten assurantiekantoren moeten volgens Delta Lloyd veel te lang wachten voordat ze de door hen opgevraagde informatie ontvangen. Delta Lloyd heeft hierover z’n beklag gedaan bij IBM, die verantwoordelijk is voor de koppeling van het DDD met Internet. IBM wijt de traagheid echter voor een groot deel aan de verouderde apparatuur die bij veel aangesloten assurantiekantoren gebruikt wordt.
Archiefkast
Delta Lloyd ziet het huidige DDD als een soort archiefkast met vier laden: de Balie, de Winkel, de Kiosk en het Kantoor. Elk van deze lades bevat een aantal ‘archiefmappen’ waarin specifieke informatie is te vinden. Behalve deze vier lades bevat de kast de optie Delta Lloyd Actueel, waar actuele informatie over het bedrijf te vinden is, en de DL-wedstrijd, waar het intermediair prijzen kan wegslepen.
In de Balie kan het intermediair vragen en opmerkingen aan het adres van Delta Lloyd kwijt. Een vragenarchief geeft inzicht in de meest gestelde vragen (FAQ’s). Bovendien is hier informatie te vinden over complexe onderwerpen zoals bijvoorbeeld het wao-gat en technische verzekeringen.
In de Winkel kunnen formulieren worden besteld of via Internet in de eigen computer worden binnengehaald. Daarnaast zijn de afgebeelde folders op te vragen en kan er produktinformatie geraadpleegd worden.
Dagelijks branchenieuws is te vinden in de Kiosk. Een medewerker bij Delta Lloyd pluist hiervoor iedere ochtend vroeg kranten en tijdschriften na op verzekeringsnieuws en zet daarvan vervolgens een samenvatting op het DDD. De Kiosk bevat verder een archief, nieuwsbrieven van de verzekeraar zelf en een evenementenkalender.
In het Kantoor kunnen tussenpersonen zich van middelen voorzien die helpen bij de dagelijkse werkzaamheden (bijvoorbeeld teksten voor aanbiedingsbrieven). Bovendien is het voor het assurantiekantoor mogelijk hier zijn eigen financiële performance te vergelijken met gemiddelden van andere relaties van Delta Lloyd. Ook hier deed zich een onverwacht probleem voor, aangezien deze optie alle medewerkers van de aangesloten assurantiekantoren in staat stelt inzicht te krijgen in de performance van het eigen kantoor. Niet alle kantoor-directies waren hier gelukkig mee. Daarom wordt er nu gewerkt aan een extra beveiliging voor dit onderdeel.
De evaluatie van de huidige proef met het DDD vindt volgend jaar april plaats.

Reageer op dit artikel