nieuws

Digitaal aanleveren maakt kosten inschrijving Kadaster 40% lager

Archief

Om de inschrijving van hypotheekakten te versnellen, wil het Kadaster dat geldverstrekkers hun gegevens voortaan elektronisch aanleveren. Door deze ketenintegratie worden de kosten voor het inschrijven van een hypotheekakte op termijn bijna de helft lager.

Met notarissen is het Kadaster al een samenwerking gestart over het elektronisch aanleveren van gegevens. Inmiddels wordt 94% van alle akten digitaal door notarissen aangeleverd, zij het in PDF-formaat.
Een nieuw ketenintegratieproject moet nu ook de uitwisseling van gegevens met hypotheekverstrekkers digitaliseren, zodat het volledige traject van geldgever via notaris naar het Kadaster elektronisch kan verlopen en de informatie in XML-formaat kan worden verstuurd. “Het voordeel daarvan is dat de inschrijving binnen vier dagen na ontvangst van de akte is voltooid. Bovendien gaan wij bij elektronisch aanleveren 40% korting geven op de kosten van inschrijving”, zegt manager product- en procesinnovatie Rik Ebbeling.
Modeldocument
Voorwaarde is wel dat gebruik wordt gemaakt van een door het Kadaster ontwikkeld modeldocument voor de hypotheekakte. Dat bestaat uit twee delen; in het eerste gedeelte staan alle gegevens die nodig zijn voor de elektronische verwerking bij het Kadaster. Deel twee bevat algemene bepalingen en bedingen die de geldgever in eigen bewoording kan formuleren.
Geautomatiseerde aanlevering maakt een aantal aanvullende diensten mogelijk, waarbij direct gegevens bij het Kadaster opgehaald kunnen worden. Deze hoeven niet opnieuw te worden ingevoerd, waardoor de kans op fouten kleiner wordt. Die extra diensten worden opgenomen in een nieuwe versie van Kadaster Online, waarop geldgevers een abonnement kunnen nemen.

Reageer op dit artikel