nieuws

Dierenverzekeraar Pluto introduceert productenpakket

Archief

De Onderlinge waarborgmaatschappij Pluto dierenverzekeringen U.A. heeft haar startpakket gepresenteerd. De Pluto Plus Polis biedt dekking in gevallen van verwondingen, vaccinatie en crematie. Huisdierenbezitters kunnen evenwel ook voor uitsluitend de verwondingen- of de crematiepolis kiezen.

Als voorzitter van het Pluto-bestuur fungeert dierenarts Peter van Rooijen uit Kortenhoef. De uitvoering van de verzekering is in handen van assurantiebemiddelaar G.N.M. van Zundert in Wateringen.
De verzekeringen, met een standaard contractstermijn van vijf jaar, kunnen rechtstreeks worden gesloten en ook via het intermediair. De tussenpersoon ontvangt een eenmalige provisie van f 40 bij een Plus Polis of f 20 bij een aparte crematie- of verwondingenpolis.
Vier groepen
“Om op maat te kunnen verzekeren, maar vooral ook zo eerlijk mogelijk, heeft Pluto alle dieren in vier aparte groepen ingedeeld. Een kat is immers geen hond en niet elke hond legt evenveel gewicht in de schaal”, zo staat in de folder van de nieuwe onderlinge.
Er zijn vier groepen: tot groep 1 behoren alle katten; de groepen 2 t/m 4 omvatten volgroeide honden niet zwaarder dan respectievelijk 5 kg, 30 kg en boven 30 kg.
De Pluto Plus Polis kent drie dekkingen:
– verwondingen;- crematie;- vaccinatie. De verwondingenpolis dekt alle kosten van dierenarts, veterinair specialist, narcose, operatie, röntgenfoto’s, medicijnen en prothesen/implantaten na een ongeval tot een maximum van f 1.500. Bij de crematiedekking geldt dat men moet bellen naar een op het polisblad vermeld telefoonnummer. Vervolgens zal dan de crematie worden verzorgd in een door Pluto geselecteerd huisdierencrematorium. Wanneer men dat wenst, kan men zelf bij de crematie aanwezig zijn.Als derde dekking draagt Pluto voor 50% bij in de kosten voor vaccinatie ter voorkoming van dierziekten bij een gezond dier, ontwormingsmiddelen en vlooienbestrijding, tot een uitkeringsbedrag van maximaal f 40 per jaar.
Tarieven
De jaarpremie voor een kat bedraagt f 139 en bij de honden respectievelijk f 149 (tot 5 kg), f 159 (5 tot 30 kg) en f 169 (boven 30 kg).
Voor dieren vanaf drie jaar geldt voorts een eenmalige instappremie. Bij katten is dat: leeftijd x f 7,50 en bij honden: leeftijd x f 10. De instappremie bedraagt evenwel nimmer meer dan f 90. Wie alleen behoefte heeft aan de verwondingenpolis, betaalt f 85 per jaar.
Men kan ook uitsluitend voor de crematiepolis kiezen. Voor een kat bedraagt de premie f 49 per jaar gedurende maximaal vier jaar. In plaats hiervan kan gekozen worden voor eenmalige betaling van f 160. Voor honden bedragen de premies:
– tot 5 kg: f 59 per jaar of eenmalig f 190;- 5 tot 30 kg: f 69 per jaar of eenmalig f 220;- boven 30 kg: f 79 per jaar of eenmalig f 250. Hierbij wordt voorts aangetekend dat bij dieren vanaf de leeftijd 7 jaar uitsluitend eenmalige premiebetaling mogelijk is.Identificatie
Onder het opschrift ‘Onze belangrijke kleine lettertjes’, brengt de onderlinge in de folder naar voren: dat er f 10 eenmalige poliskosten zijn en dat 7% assurantiebelasting in rekening moet worden gebracht.
Als men één dier heeft aangemeld maar meerdere katten of honden bezit, kan het betrokken huisdier alleen worden verzekerd “indien het dier duidelijk herkenbaar is of geïdentificeerd kan worden volgens aanwijzingen van Pluto”. Gezonde dieren worden altijd geaccepteerd, ongeacht de leeftijd en als men meerdere dieren wil verzekeren, wordt bij aanmelding vanaf het tweede dier een korting van 10% verleend.

Reageer op dit artikel