nieuws

Dienstenbond FNV vraagt uitspraak leden over 36 uur

Archief

De Dienstenbond FNV wil van zijn leden weten of zij vinden dat de bond in het cao-overleg moet vasthouden aan het voorstel om in het verzekeringsbedrijf te komen tot een 4-daagse werkweek van gemiddeld 36 uur. In de komende twee weken zullen daartoe, verspreid over het land, 15 ledenvergaderingen worden gehouden. Zowel de werkgevers als de andere bonden zien (nog) geen heil in 36 uur.

Na vier oriënterende gesprekken, wordt het overleg over een nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf op 17 april voortgezet. “Het onderhandelingsspel moet nog op de wagen komen”, schetste de Unie vorige week in een bulletin aan haar leden. (Zie voor de vakbondsvoorstellen AM nr 3, pag. 5)
Wensen werkgevers
De werkgevers hebben ook een aantal wensen op tafel gelegd. Zo willen de verzekeraars de mogelijkheid krijgen om bepaalde groepen of individuele werknemers in een systeem van verschoven uren te laten werken.
Dit betekent werken tot maximaal 21.00 uur op maandag tot en met vrijdag en van 7.00 tot 17.00 uur op zaterdag. De overwerkregeling zou dan niet van toepassing zijn. “Wij zijn bereid in dat kader te spreken over het bevorderen van werken in deeltijd voor deze categorie”, aldus de verzekeraars. Zij willen voorts de mogelijkheid om tijdelijke contracten voor een periode van maximaal 3 jaar aan te gaan (nu maximaal 1 jaar). In verband met de wijzigingen in de awbz en de wettelijke bijdragen stellen de werkgevers voor de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering te verlagen van 60% naar 50%.
Looptijd
De verzekeraars willen een cao aangaan voor de periode 1 april 1996 tot 1 januari 1998 (21 maanden).
De vakbonden opteren voor een looptijd van 12 maanden, tot dusver met uitzondering van de Dienstenbond FNV die van 24 maanden uitgaat in verband met de voorgestelde gefaseerde verkorting van de werkweek naar 36 uur.

Reageer op dit artikel