nieuws

Dienstenbond CNV: ‘situatie ING-cao is bizar’

Archief

FNV Bondgenoten en ING hebben een akkoord gesloten voor een ING-cao. De andere betrokken bonden (Dienstenbond CNV, De Unie en BBV) hebben met “stomme verbazing” kennis genomen van de uitslag van de FNV ledenraadpleging.

“FNV Bondgenoten heeft het tweede eindbod van ING met een neutraal advies aan de leden voorgelegd”, vertelt FNV-onderhandelaar Dick van Huizen. “Het was te vet om te laten lopen, en te mager om ‘ja’ tegen te zeggen. We hebben de leden alle plussen, maar vooral ook alle minnen van het ING-bod voorgelegd en uitgegelegd. Het heeft ons ook verbaasd dat uiteindelijk ruim 70% van de leden akkoord is gegaan met het eindbod van ING.”
De andere bonden hebben met “stomme verbazing” kennis genomen van de uitslag van de ledenraadpleging van de FNV. Hun eigen ledenraadpleging eindigt pas op 1 augustus. De Dienstenbond CNV heeft, alhoewel ongebruikelijk tijdens een nog lopende ledenraadpleging, een tussenstand kenbaar gemaakt aan haar leden. Zoals het er nu naar uitziet zal ruim 95% het eindbod van ING afwijzen. Zo’n zelfde percentage kwam uit een voorlopige tussenstand bij De Unie.
Pijnpunten in het eindbod van ING liggen volgens Unie-onderhandelaar Huug Brinkers “niet in het loon, maar in de variabele beloning en de competentiebeloning”. Ook volgens CNV-onderhandelaar Harry Gerding ligt daar de pijn. “Deze cao gaat de werkgever geld opleveren. Bijna de helft van de medewerkers gaat op termijn achteruit in salaris. Ik citeer uit het sociaal jaarverslag van de ING onder het kopje ‘positie op de arbeidsmarkt: (…) meerdere onderdelen signaleren dat het basissalaris problemen oplevert (…)’. Dat basissalaris gaat nu juist naar beneden.”
Juist het feit dat ING op de punten van loon, variabele beloning en competentiebeloning aan de vakbonden tegemoet is gekomen, was voor FNV-onderhandelaar Van Huizen aanleiding om het eindbod neutraal voor te leggen. “ING heeft meer loon geboden, daarnaast is ons toegezegd dat het systeem van variabele beloning voorlopig als proef wordt ingevoerd bij commerciële-, management- en sleutelfuncties en niet al definitief is. Na anderhalf jaar wordt het systeem geëvalueerd. ING garandeert verder dat iedere medewerker minimaal het huidige inkomen behoudt en ook het huidige perspectief, dat wil zeggen het maximum van de schaal waarin hij nu is ingedeeld, inclusief de beoordelingstoeslag. Dit geldt ook bij toekomstige reorganisaties die bij ING op stapel staan.”
Opties
Feit is dat er nu een cao ligt voor ING waar bijna 35.000 werknemers onder zullen gaan vallen. Verder ziet het er naar uit dat de leden van Dienstenbond CNV, De Unie en BBV het eindbod zullen afwijzen. Deze bonden beraden zich nu over te volgen stappen.
Volgens Unie-onderhandelaar Brinkers zijn er twee opties. “Na de ledenraadpleging over het eindbod zal er waarschijnlijk een nieuwe ledenraadpleging volgen waar we twee opties kunnen voorleggen, namelijk toch tekenen om onderhandelingspartner te blijven of niet tekenen en voor 22 maanden buiten spel staan.” Gerding van de Dienstenbond CNV laat zich over deze opties nog niet uit. “Wij wachten eerst het uiteindelijke resultaat af van de ledenraadpleging en zullen ons dan intern beraden over het vervolg. Maar we zijn hier uiterst ongelukkig mee.”
ING-cao
Het eindbod van ING aan de gezamenlijke vakorganisaties levert een loonsverhoging op van 7,2%. Per 1 juli 2000, per 1 februari 2001 en per 1 september 2001 wordt telkens 2,4% uitgekeerd.
ING gaat verder een nieuw salarisgebouw invoeren dat voor alle medewerkers gaat gelden. De bank-verzekeraar stelt dat het nieuwe salarisgebouw is afgestemd op de markt. Er wordt op proef een systeem van variabele beloning ingevoerd en ook het invoeren van competentiemanagement (prestatiebeloning, red.) wordt bestudeerd.
Net als de cao voor de verzekeringsbedrijfstak kent de ING-cao keuzemogelijkheden in de arbeidsvoorwaarden, is sabbatical leave mogelijk en wordt werkdruk aangepakt. Voor kinderopvang wordt 0,4% van de loonsom ingezet.
De arbeidsduur voor fulltimers zal gemiddeld liggen tussen de 36 en 38 uur per week. De gebruikelijke werktijden liggen op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur ’s en 21.00 uur. Op zaterdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur, zoals dat bij de banken al gebruikelijk was.

Reageer op dit artikel