nieuws

Diefstalschade wegtransport jaarlijks minimaal f 100 mln

Archief

Elk jaar wordt in Nederland tussen de _ 100 mln en _ 500 mln schade geleden door diefstal in de wegtransportsector. Het gaat hierbij om diefstal van zowel voertuigen als ladingen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Zware jongens op de weg’ van de ministeries van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat.

Het onderzoek is bedoeld als een soort nulmeting die als uitgangspunt voor verder onderzoek en nieuwe maatregelen moet dienen.
Het blijkt dat vooral consumentengoederen en metalen geliefde buit zijn, met name omdat deze zaken goed verhandelbaar zijn. Grote vrachtauto’s verdwijnen het vaakst in de regio’s Rotterdam en Roermond/Venlo, terwijl kleinere distributiewagens vooral in de grote steden worden gestolen.
Geen aangifte
Opvallend detail is dat er lang niet altijd aangifte wordt gedaan van de diefstal. “Sommige bedrijven accepteren liever de schade dan het risico van imagoverlies te lopen”, zegt Annelou van Egmond van Economische Zaken. “Het is natuurlijk niet prettig om te boek te staan als transportbedrijf waar veel gestolen wordt.”
Het onderzoek, te vinden op www.minez.nl, biedt aanknopingspunten voor een reeks van maatregelen, zoals betere samenwerking tussen opsporingsinstanties, het inventariseren van veilige parkeerplaatsen, een adequate samenwerking tussen opsporingsinstanties, een efficiëntere informatiehuishouding, procedures voor werving en selectie van personeel, en zelfs mogelijk een beroepsverbod.
Zwarte lijst
“Vanwege de schaarste aan personeel is er de laatste tijd namelijk niet altijd adequaat gescreend”, zegt Van Egmond. “TVM heeft nu het voorstel gedaan een zwarte lijst met foute truckers te maken. Ook uitzendbureaus zouden van deze lijst gebruik kunnen maken.”
Veel van de genoemde maatregelen zijn al opgestart door het convenant Aanpak Criminaliteit Wegtransportsector, waarin naast de betrokken ministeries ook het Verbond van Verzekeraars en de EVO zitting hebben.

Reageer op dit artikel