nieuws

Diefstallen in wegtransport blijken behoorlijk toegenomen

Archief

Cijfers uit verschillende bronnen tonen aan dat er sprake is van een toename van diefstallen in de wegtransportsector, niet alleen van de vrachtwagens zelf, maar zeker ook van de lading.

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 152 aangiftes van diefstal van vrachtwagenladingen binnengekomen bij het Korps Landelijke Politiediensten. Veel meer dan in heel 2005, toen er ‘slechts’ 61 keer aangifte werd gedaan.
Daarnaast blijkt uit gegevens van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit dat ook de diefstal van opleggers in de lift zit: in vergelijking met vorig jaar zijn er tot nu toe in 2006 19 % meer aanhangers gestolen. De schade bedraagt volgens Transport en Logistiek Nederland _ 300 mln.
Uit een onderzoek dat onlangs in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Verkeer & Waterstaat is uitgevoerd met als titel ‘Zware jongens op de weg’, blijkt diefstal in het wegtransport een jaarlijkse schadepost tussen _ 100 en _ 500 mln op te leveren. Cijfers die enkele dagen later door werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) alweer als achterhaald naar de prullenbak werden verwezen. Naar hun inschatting bedraagt de schade van lading- en voertuigdiefstal in ons land maar liefst _ 600 mln op jaarbasis. In de gehele Europese Unie zou het _ 8 mld zijn.
Hotspots
Advies- en Onderzoeksgroep Beke, dat het onderzoek voor eerder genoemde ministeries heeft uitgevoerd, wijst ook een aantal regionale hotspots aan, met een verhoogd diefstalrisico. Zo lopen in de regio’s Rotterdam en Venlo/Roermond met name vrachtwagens de grootste kans op diefstal, terwijl distributiewagens vooral in de grote steden worden gestolen. De meeste diefstallen vinden ’s nachts en in het weekend plaats, op of rond verlaten industrieterreinen. Ongeveer de helft van de bedrijfsvoertuigen wordt voor de lading gestolen.
De KNV pleit voor het verplicht inrichten van veilige parkeerplaatsen bij tankstations om het probleem tegen te gaan, met name in de omgeving van Venlo. Met goede verlichting en voorzien van een hek of gracht rondom het terrein.
Na druk uit de Tweede Kamer krijgt ons land eind dit jaar ook een ‘politietruckteam’. Dat bestaat uit een kern van vijftien rechercheurs en werkt vanuit Venlo.

Reageer op dit artikel