nieuws

Diefstal van zakelijke computer niet gedekt op inboedelpolis

Archief

Diefstal van een computer of mobiele telefoon uit een woonhuis is niet altijd gedekt op de inboedelverzekering, zo bevestigt uit een uitspraak van de Raad van Toezicht Verzekeringen.

Bij een inbraak in een woning worden onder meer een portemonnee, een computer en een mobiele telefoon gestolen. De verzekerde vult op het schadeformulier van zijn inboedelverzekeraar in dat hij zelfstandig ondernemer is. Op de vraag of hij voor de schade recht heeft op BTW-aftrek antwoordt hij ‘ja’.
De expert schat de schade van de zakelijke apparatuur totaal 0p _ 3400 en die van de particuliere inboedel op _ 45. in zijn rapport meldt de expert dat de verzekerde heeft verklaard dat de geclaimde computer en de mobiele telefoon zakelijk eigendom zijn en voor zakelijk gebruik bestemd zijn voor de eigen onderneming, een administratiekantoor. De verzekeraar besluit daarom de computer en de telefoon niet te vergoeden: de zakelijk gebruikte voorwerpen behoren niet tot de verzekerde inboedel.
Geen zakelijke ingang
De verzekerde kan zich er niet mee verenigen dat de spullen die zich in zijn woning bevonden, niet gedekt zijn. “De woning heeft geen zakelijke ruimte en geen zakelijke ingang. […] Het is heden ten dage gebruikelijk om in de privé-woning computers en een mobiele telefoon te hebben”, zo luidt het verweer. De mobiele telefoon gebruikte klager ook privé. “Daarbij komt dat als deze voorwerpen alleen voor privé-doeleinden zouden zijn gebruikt, verzekeraar deze zonder meer had moeten vergoeden. Verzekeraar is dus niet in zijn belangen geschaad”, redeneert de klager.
In de woonkamer
De verzekeraar blijft erbij dat bij de aanvraag van de verzekering geen melding is gemaakt van de aanwezigheid van bedrijfsinventaris. “Evenmin is de wens geuit deze te verzekeren.”
Verder voert de verzekeraar aan dat de klager tegen de expert heeft gezegd dat hij zijn werkzaamheden voor zijn administratiekantoor in de woonkamer verricht. Dat de verzekeraar constateert dat er op klagers adres twee BV’s staan ingeschreven, heeft volgens de klager niets met de schade te maken. “Ik heb een beroep, geen zaak.” Er zou zelfs geen inschrijving bij de Kamer van koophandel zijn, iets wat de verzekeraar voor de Raad van Toezicht ontkracht door zelfs twee Handelsregister-inschrijvingen te tonen.
Nota’s
De Raad van Toezicht vindt het verdedigbaar dat de verzekeraar de apparatuur niet vergoedt. “Voorzover klager nota’s of bankafschriften van aanschaf van de geclaimde computerapparatuur en het GSM-toestel heeft getoond, staan deze op naam van het administratiekantoor van klager.”
Het eindoordeel luidt dan ook dat de verzekeraar de goede naam van het verzekeringsbedrijf niet heeft geschaad.

Reageer op dit artikel