nieuws

Detam Arbo wordt Commit Arbo

Archief

Detam Arbo, waar na een moeilijke periode – er moesten 170 medewerkers weg – een management buy-out plaatsvond, heet vanaf 1 januari 1997 Commit Arbo.

Commit Arbo wil vanaf die datum een breder dienstenpakket aanbieden: van dienstverlener in de arbo-zorg naar partner in de personele zorg. “Het uiteindelijke doel is ‘company fitness’, waarbij het gaat om een gezonde wisselwerking tussen werkgever en werknemer in zakelijk perspectief.”
Behalve arbo-zorg denkt het bedrijf onder meer aan conflictbemiddeling, regresrecht-ondersteuning, opleidingen en reïntegratie.

Reageer op dit artikel