nieuws

Detailhandelkoepel maakt WGA-afspraak met NN

Archief

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) hebben met Nationale-Nederlanden een sectorafspraak voor de WGA-eigenrisicoverzekering gemaakt.

Het akkoord van HBD en HBA met Nationale-Nederlanden geldt voor alle mkb-ondernemers in deze sector, die ruim veertig verschillende branches omvat. De diverse brancheorganisaties kunnen op basis van de sectorafspraak mantelovereenkomsten met NN aangaan. De uiteindelijke verzekeringsovereenkomst komt tot stand nadat de ondernemer, via de assurantietussenpersoon, heeft aangegeven deel te willen nemen. Het maakt daarbij overigens geen verschil of ondernemingen wel of geen lid zijn van de betrokken brancheorganisatie.
Premieniveau
De premie bedraagt maximaal 0,28% van de loonsom. Deze premie staat voor drie jaar vast en kan daarna slechts in beperkte mate stijgen. Ruim 70.000 ondernemingen (met meer dan 400.000 werknemers) kunnen van deze sectorafspraak gebruik maken.
Nadruk op re-integratie
In deze afspraak met de beide hoofdbedrijfschappen is extra nadruk gelegd op de re-integratie van zieke werknemers. NN heeft zich verplicht tot een intensieve begeleiding van werknemers die arbeidsongeschikt raken of dreigen te raken. Deze aanpak moet er voor zorgen dat medewerkers in de detailhandel en in een aantal ambachtelijke branches weer sneller aan de slag gaan na een periode van arbeidsongeschiktheid.

Reageer op dit artikel