nieuws

Depothypotheek SNS maakt optimaal gebruik van fiscaliteit mogelijk

Archief

Depothypotheek SNS maakt optimaal gebruik van fiscaliteit mogelijk

Een maatwerkhypotheek, die optimaal gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden. Zo laat zich de nieuwe SNS Depothypotheek omschrijven, die per 1 september op de markt wordt gebracht. Per datum start de bank ook een omvangrijke campagne, waaronder 240 radiospots en diverse produktpresentaties voor het intermediair.
De superlatieven van de bank ten spijt, is de nieuwe Depothypotheek niets anders dan een spaarhypotheek gekoppeld aan een depotrekening. Bijzonder is wel, dat het produkt alle mogelijke fiscale faciliteiten optimaal benut: de fiscaal aftrekbare hypotheekrente en (eventuele) lijfrentepremie, de belastingvrije uitkering van het kapitaal bij leven, de rente- en dividendvrijstelling van elk maximaal f 2.000 voor tweepersoonshuishoudens en de schenkingsrechtvrijstelling (zowel éénmalig als periodiek).
“Het is een nieuwe kijk op hypotheken”, zegt SNS-productmanager hypotheken C.A. Hilhorst. “Belangrijk is niet langer de hoogte van de hypotheekrente, maar de lasten die de hypotheek maandelijks met zich brengt.”
De doelgroep van de bank wordt primair gevormd door (aankomende) huiseigenaren in de leeftijd van 30 tot 50 jaar, die een meer dan modaal jaarinkomen hebben.
Meer rendement
Volgens SNS Bank gebruiken veel mensen hun spaargeld om de hoogte van het hypotheekbedrag tot een minimum te beperken. Met de Depothypotheek die mikt op een zo gunstig mogelijk rendement, is dat niet nodig, stelt Hilhorst. “Dan kan het verstandiger zijn de koopsom van het huis volledig te lenen, en het eigen geld te gebruiken voor fiscaal aantrekkelijke constructies die de cliënt een optimaal rendement garanderen.”
De opzet van het produkt stuit niet op verzet bij de belastingdienst. Hilhorst: “Natuurlijk hebben we de hypotheek door de belastinginspecteur laten toetsen. Je kunt je per slot van rekening niet veroorloven om een produkt later van de markt te moeten halen.”
Depotrekening
Zoals de produktnaam aangeeft, zit de ‘muziek’ in de depotrekening, een speciale spaarrekening waarover de contractuele hypotheekrente wordt vergoed, onder aftrek van 1,7%.
Deze spaarrentevergoeding is tot maximaal f 2.000 belastingvrij voor tweepersoonshuishoudens. Wordt deze rentevrijstelling overschreden, kan het meerdere worden ‘afgeroomd’ door een spaarstorting in het obligatiedividendfonds van de bank, zodat ook kan worden geprofiteerd van de dividendvrijstelling.
Bij tussentijdse opname van de depotrekening anders dan voor de premiebetaling, worden kosten (1% over opname) ingehouden.
Vier premiedepots
Uit het ‘depot’ worden alle spaar- en risicopremies betaald voor de aan de hypothecaire lening gekoppelde gemengde polis, en aanvullende dekkingen (o.m. aov). Alleen de fiscaal aftrekbare hypotheekrente komt daardoor ten laste van het inkomen van de cliënt.
Bankcliënten kunnen opteren voor vier premiedepots: depots met of zonder hoog/laag-constructie (binnen fiscaal toegestane bandbreedte van 10:1), een depot voor vermogensopbouw, en een schenkingsrechtdepot.
Met behulp van het Hypotheek Advies Model (HAM), het voor de Depothypotheek ontwikkelde softwareprogramma, kan de bank exact de (gewenste) maandlasten van de cliënt doorrekenen.
Rekenvoorbeeld
Een 37-jarige gehuwde man met een belastingvoordeel van 50% en f 50.000 aan eigen geld koopt een huis van f 300.000.
Bij financiering via een spaarhypotheek van f 250.000 (f 300.000 minus f 50.000) tegen 7,5% rente, bedragen de netto lasten f 1.060 per maand. Bij financiering via een Depothypotheek van f 300.000, waarbij de premies voor de levensverzekering worden betaald uit het depot, zijn de netto lasten f 937 per maand.
De produktfolder van de Depothypotheek
SNS Bank twijfelt aan nut van verbod ‘doorloopconstructies’
Het bestrijden door het ministerie van Financiën van ‘doorloopconstructies’ bij gecombineerde hypotheek- en levensverzekeringen verontrust geldgevers niet erg. SNS Bank twijfelt aan de doeltreffendheid van de fiscale maatregel, zegt directeur produktontwikkeling drs R.L.M. Oomen. “Als wij onze voelhorens in de markt uitsteken, blijkt dat de maatregel met voeten wordt getreden. We begrijpen waarom staatssecretaris Vermeend met deze maatregel is gekomen, maar de vorm waarin dat is gebeurd, is onevenwichtig. De resolutie is erg ‘dun’, en de uitwijkmogelijkheden zijn legio.”
Oomen vindt, dat Vermeend (financiën) “te snel is geweest met zijn resolutie”. De staatssecretaris heeft volgens hem kennelijk alleen binnen de kaders van de fiscaliteit mogelijke gevolgen getoetst, maar niet verder gekeken. “De consequenties zijn veel omvattender. Wat te denken van het feit dat het verbod wèl geldt voor geïntegreerde levenhypotheken, maar niet voor afzonderlijk gesloten losse produkten. Wat is het verschil. Een postzegelverzameling hoeft toch ook niet te worden verkocht om een hypothecaire schuld af te lossen.”
Oomen vertrouwt erop dat het parlement – daar waar nodig – zal ‘bijsturen’. “De resolutie kan niet stand houden. Bovendien lijkt het toezicht op naleving moeilijk, te meer omdat de eerste betrokken hypotheken pas over 30 jaar aflopen. Dat alles zorgt voor veel onrust en onzekerheid bij onze cliënten.”

Reageer op dit artikel