nieuws

Deltaplan ketenintegratie mislukt

Archief

Het ‘Deltaplan Ketenintegratie’ dat afgelopen najaar is opgesteld door het standaardisatie-instituut Sivi en onder meer de NVA en NBVA, is mislukt

Er is alleen een ‘light-versie’ van de GIM gerealiseerd, de koppeling tussen maatschappijsoftware en systeemhuispakketten. Het doel van Sivi om 80% van de gegevensuitwisseling in deze bedrijfstak elektronisch vlot te laten verlopen, wordt bij lange na niet gehaald. NBVA-directeur Rob Groenemeijer zet grote vraagtekens bij de betrokkenheid van verzekeraars. “Zij moeten mij maar bellen als ik het verkeerd zie. Maar de aandacht van verzekeraars is erg versnipperd. Ze zijn bezig met Ditzo’s, Allsecurs en beleggingspolissen. Dat uit het deltaplan maar één ding overeind is gebleven, duidt niet op een grote consensus.”

Reageer op dit artikel